جورج دأبئلیوٙ بوٙش

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
جورج دأبئلیوٙ بوٙش
George-W-Bush.jpeg
چئل و سئیومی سأرکوٙمأرە ڤولات ئمریکا
مشغۈل ڤ کار

20 جانڤیە 2001 – 20 جانڤیە 2009

یاريکار سرکۈمرأ دیک چئنی
نإھا د بیل کیلینتون
دئما د باراک ئوباما
چئل و شأشومی فأرموٙندار تئگزاس
مشغۈل ڤ کار

17 جانڤیە 1995 – 21 دئسامر 2000

Lieutenant باب بوٙلاک (1995–99)
ریک پئری (1999–2000)
نإھا د آن ریچاردز
دئما د ریک پئری
دوٙنئسمأنیا شأخصی
ڤئ دئ ئوٙمائن جورج ڤاکئر بوٙش
1946
نیوٙ ھاڤئن، کانتیکئت، ئمریکا.
زایارە ڤأندی ئمریکایی
پارتی سیاسی ڤیراکوٙمأرە
ھومسأر لورا ڤئلش (زأن حاسئن ۱۹۷۷)
دا بوٙأ سئیل بأکیت د حوٙنئڤادە بوٙش
بأچە یا باربارا و جئنا
جاگە ئیسجایی دالاس، تئگزاس، ئمریکا.
جاگە آموختارکاری دوٙنئسمأنیجا یئیل
دوٙنئسمأنگە ئوموٙری ھارڤارد
کئسمداری ئوموٙری کار (نأفت, بئیس بال باز)
سیاسأتکار
دین Episcopalian (before 1977)
United Methodist (1977–تا ئیسئ)
ئمضا Cursive signature in ink
دیارگە Official Website
George W. Bush Presidential Library and Museum
George W. Bush Presidential Center
The White House Archived
خئدمأت نئظامی
جانوٙمیا() "Dubya", "GWB"[۱]
بأفاداری  United States of America
خئدمأت/لئشک گارد زایارە یی ھأڤایی تئگزاس
گارد زایارە یی ھأڤایی تئگزاس
سالیا خئدمأت 1968–74
گئرینج US Air Force O2 shoulderboard rotated.svg ئوستوڤار یأکوم

جورج ڤاکئر بوٙش (ڤئ ئینگیلیسی: George Walker Bush) سأرکوٙمأرە ڤولات دئمایی ئمریکا و چئل و سئیومی سأرکوٙمأرە ڤولات (۰۹-۲۰۰۱) ئی ڤولات بییە. ڤئ تا شوروٙ سأرکوٙمأرە ڤولات بییئن د ڤیرگار ۲۰ جانڤیە ۲۰۰۱ مینجا سالیا ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ چئل و شأشومی فأرموٙندار تئگزاس بی.

سأرچئشمە[ڤیرایئشت]

  1. CBS News, George W. Bush Timeline