جورج دأبئلیوٙ بوٙش

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
جورج دأبئلیوٙ بوٙش
George-W-Bush.jpeg
چئل و سئیومی سأرکوٙمأرە ڤولات ئمریکا
مٱشقۊل ڤ کار

20 جانڤیە 2001 – 20 جانڤیە 2009

یاریکار سرکۊمرٱ دیک چئنی
ناٛھا د بیل کیلینتون
داٛما د باراک ئوباما
چئل و شأشومی فأرموٙندار تئگزاس
مٱشقۊل ڤ کار

17 جانڤیە 1995 – 21 دئسامر 2000

Lieutenant باب بوٙلاک (1995–99)
ریک پئری (1999–2000)
ناٛھا د آن ریچاردز
داٛما د ریک پئری
دۊنسمنیا شخسی
ڤ دی اۊمائن جورج ڤاکئر بوٙش
1946
نیوٙ ھاڤئن، کانتیکئت، ئمریکا.
زایارٱڤندی ئمریکایی
پارتی سیاسی ڤیراکوٙمأرە
هومسر لورا ڤئلش (زن هاسن ۱۹۷۷)
دا بۊٱ سئیل بأکیت د حوٙنئڤادە بوٙش
بچٱیا باربارا و جئنا
جاگٱ ایسجایی دالاس، تئگزاس، ئمریکا.
جاگٱ آموختارکاری دوٙنئسمأنیجا یئیل
دوٙنئسمأنگە ئوموٙری ھارڤارد
کاٛسمداری ئوموٙری کار (نأفت, بئیس بال باز)
سیاسأتکار
دین Episcopalian (before 1977)
United Methodist (1977–تا ئیسئ)
اٛمزا Cursive signature in ink
دیارگٱ Official Website
George W. Bush Presidential Library and Museum
George W. Bush Presidential Center
The White House Archived
خدمت جٱنیاری
جانۊمیا() "Dubya", "GWB"[۱]
بٱفاداری  United States of America
خدمات/لشک گارد زایارە یی ھأڤایی تئگزاس
گارد زایارە یی ھأڤایی تئگزاس
سالیا خدمت 1968–74
گیرینج US Air Force O2 shoulderboard rotated.svg ئوستوڤار یأکوم

جورج ڤاکئر بوٙشاینگیلیسی: George Walker Bush) سأرکوٙمأرە ڤولات دئمایی ئمریکا و چئل و سئیومی سأرکوٙمأرە ڤولات (۰۹-۲۰۰۱) ئی ڤولات بییە. ڤئ تا شوروٙ سأرکوٙمأرە ڤولات بییئن د ڤیرگار ۲۰ جانڤیە ۲۰۰۱ مینجا سالیا ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ چئل و شأشومی فأرموٙندار تئگزاس بی.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]

  1. CBS News, George W. Bush Timeline