جورجیا

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
State of Georgia
بئیرأق Georgia State seal of Georgia
بئیرأق Seal
نوم موستأعار: Peach State;
Empire State of the South
شوعار: Wisdom, Justice, Moderation
Map of the United States with Georgia highlighted
زوٙنا جاڤأنە English
زوٙنا قئسە کئردئنی English, Spanish (7.42%)
نوم خألکمأنی Georgian
مینجاڤأن
(and largest city)
Atlanta
کألوٙن شأر Atlanta metro area
جاگأپی گیرینج24th
جاگأپی کول 59,425 sq mi
(153,909 km2)
پأنا 230 miles (370 km)
دئرازا 298 miles (480 km)
دأرصأد ئو 2.6
پأنا ڤولات شئناسی 30.356 – 34.985° N
دئرازا ڤولات شئناسی 80.840 – 85.605° W
نوفوٙس گیرنج نوفوٙس8th
نوفوٙس کول 10,097,343 (2014 est)
 • تأپئستئ یی نوفوٙس 165/sq mi  (65.4/km2)
گیرینج تأپئستئ یی نوفوٙس18th
 • میوٙنە دأرآمأد ھأر حوٙنئڤار $50,861 (23rd)
بئلأنگی
بأرزتئری جا Brasstown Bald
4,784 ft (1458 m)
میوٙنە 600 ft  (180 m)
پأستئری جا Atlantic Ocean
sea level
دئما ڤولاتچە بییئن Province of Georgia
ھومدئل بییئن ڤا یأکاگئری January 2, 1788 (4th)
فأرموٙندار Nathan Deal (R)
جانئشین فأرموٙندار Casey Cagle (R)
قوڤە موقأنأنە General Assembly
 • مأجلئس عالی State Senate
 • مأجلئس ھاری House of Representatives
سئناتوریا Johnny Isakson (R)
David Perdue (R)
مأجلئس نأمایأنە یا ئمریکا 10 Republicans, 4 Democrats (list)
راساگە گاتی Eastern: UTC −5/−4
رازینە ئیزو 3166 US-GA
کوچئک بییە نوم GA, Ga.
دیارگە www.georgia.gov

جورجیا یئ گئل د ڤولاتچە یا ئمریکا ە کئ ھا د ھارگە أفتوزأنوٙن ئی ڤولات و مینجاڤأن ئی ڤولاتچە شأر ساڤاناە.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]