جاک دئریدا

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جاک دئریدا
ڤ دی اۊمائٱ جاک ئلی دئریدا
1930
ألبیار، ألجأزایئر
د دونیا رٱتٱ 2004
پاریس، فأرانسە
گات فألسأفە سأدە بیستوم
راساگٱ فألسأفە أفتونئشین
ڤیر و باڤٱرکو فألسأفە ھومپئیڤأندی
ڤیردیارجایا ٱسلی د یأک تیچئسئن.فأرخ.بازی آزاد

جاک دئریدا چوٙأ:ڤئ زوٙن ھأنی (۱۵ جوٙئیە ۱۹۳۰ - د دونیا رأتە ۸ ئوکتوڤر ۲۰۰۴) فیسلوٙف ألجأزایئری فأرانسئ یی و رأڤأندیار فألسأفە د یأک تیچئسئن ە. ڤیر و باڤأریا ڤئ ری فألسأفە نئھا مودئرن و نأقد نیسموٙنی فئرە کارگئرایی داشتە.

زئشت نوٙمە[ڤیرایشت]

جاک دئریدا د روٙز ۱۵ جوٙئیە ۱۹۳۰ (زایئشتی) د ألبیار کئ ھا نئزیک ألجأزیرە د یئ گئل حوٙنئڤادە جید ئوٙما ڤئ دی.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]