جانیا:Sarangan 2009 Bennylin 15.jpg

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

Sarangan_2009_Bennylin_15.jpg(۸۰۰ × ۶۰۰ پیکسل, ٱندازٱ فایلٛ: ۳۲ کیلوبایت, MIME نوع: image/jpeg)

فایلٛؽ کاْ د ویکی‌انبار شایٱد د مؽن پرۉژٱیا هنی اْستفادٱ بیٱ. تۉزیی دبارٱfile description page د هار نشوݩ داٛئٱ بیٱ

تۉزی
Bahasa Indonesia: Sarangan (Tawangmangu), Magetan
گات
سرچشمٱ کار خود
نڤیسیار Bennylin
دٱسرسی
(د نۊ ڤ کار گرتن اؽ جانؽا)
This file was made by Bennylin about Tawangmangu in February 2009.

Please credit this:

Photograph taken by Bennylin

Camera Details:
Camera: Canon Powershot G2

And a link whenever possible to: http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Bennylin

And share-alike

من، صاحب حقوق قانونی این اثر، به این وسیله این اثر را تحث اجازه‌نامهٔ ذیل منتشر می‌کنم:
w:fa:کرییتیو کامنز

کاریاری کردن بٱئرکنوݩ چی

اؽ جانؽا زؽرنٱخیز لیسانس Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported ٱ .
کاریاری کردن: Bennylin
شما آزادؽت:
  • سی بٱئرکنوݩ – سی ڤرداشتن، درتیچ کردن ۉ داٛین سی کار
  • د نۊ د یٱک شؽڤسن – سی هومدٱنڳی ڤا کار
زؽر نخیز شٱرتؽا هاری:
  • کاریاری کردن – شما بایٱد آرنڳ ناْ جۊرؽ کاْ ڤ دٱس نڤیسکاریا موجٱڤز دٱ موشٱخٱس بیٱ، نسبٱت کاری بٱکؽت(ڤلی نٱ جۊرؽ کاْ ڤانمۊد بۊئٱ کاْ ڤنو شما یا ڤ کار گرتن شما ناْ د آرنڳ پر ۉ پیم کاری کردنٱ).
  • بٱئرکنوݩ چی – ٱر شما اؽ کار ناْ ٱنجوم باٛئؽت یا آلشتش بٱکؽت یا ڤٱناْ جا ڤ جا بٱکؽت شایٱت یٱ باعس بۊئٱ کاْ نٱتیجٱ کار شما زؽر نخیز یاٛ لیسانس هنی یا چی دماییا درتیچ با.

ڤیرگار جانؽا

ری ڤيرگارؽا بٱپۊرنؽت تا نۏسخٱ مٱربۊتاْ باٛینؽت.

ڤيرگار/ڤٱختعٱسگ کوچک بیٱاۊیٱکؽاکاریارڤیر ۉ باڤٱر
تازٱ با‏۱۲ آڤریل ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۴۷كوچک کردن سی نۏسخٱ چی ‏۱۲ آڤریل ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۴۷۸۰۰ × ۶۰۰ (۳۲ کیلوبایت)OrophinBotUploading pictures for my master

دۏنبال بيٱ ديس ڤنؽا بٱلگٱ د اؽ فایلٛ:

ڤ کار گرتن جهونی جانؽا

ڤیکیا هنی کاْ هان د دماتر سی اؽ جانؽا ڤ کار گرتٱ بیٱ:

رسینٱیا فرٱ گٱپ