جانیا:Masoud Rayegan.jpg

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

جانؽا ٱسلی(۵۶۵ × ۸۲۰ پیکسل, ٱندازٱ فایلٛ: ۳۸۵ کیلوبایت, MIME نوع: image/jpeg)

فایلٛؽ کاْ د ویکی‌انبار شایٱد د مؽن پرۉژٱیا هنی اْستفادٱ بیٱ. تۉزیی دبارٱfile description page د هار نشوݩ داٛئٱ بیٱ

چکسٱ

تۉزی
English: Masoud Rayegan, Iranian actor.
گات
سرچشمٱ کار خود
نڤیسیار Mehdi Delkhasteh

د هال ۉ بار لیسانس دار بیئن

من، صاحب حقوق قانونی این اثر، به این وسیله این اثر را تحث اجازه‌نامهٔ ذیل منتشر می‌کنم:
w:fa:کرییتیو کامنز

کاریاری کردن بٱئرکنوݩ چی

این پرونده تحت پروانهٔ Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International منتشر شده است.
شما آزادؽت:
  • سی بٱئرکنوݩ – سی ڤرداشتن، درتیچ کردن ۉ داٛین سی کار
  • د نۊ د یٱک شؽڤسن – سی هومدٱنڳی ڤا کار
زؽر نخیز شٱرتؽا هاری:
  • کاریاری کردن – شما بایٱد آرنڳ ناْ جۊرؽ کاْ ڤ دٱس نڤیسکاریا موجٱڤز دٱ موشٱخٱس بیٱ، نسبٱت کاری بٱکؽت(ڤلی نٱ جۊرؽ کاْ ڤانمۊد بۊئٱ کاْ ڤنو شما یا ڤ کار گرتن شما ناْ د آرنڳ پر ۉ پیم کاری کردنٱ).
  • بٱئرکنوݩ چی – ٱر شما اؽ کار ناْ ٱنجوم باٛئؽت یا آلشتش بٱکؽت یا ڤٱناْ جا ڤ جا بٱکؽت شایٱت یٱ باعس بۊئٱ کاْ نٱتیجٱ کار شما زؽر نخیز یاٛ لیسانس هنی یا چی دماییا درتیچ با.

ڤیرگار جانؽا

ری ڤيرگارؽا بٱپۊرنؽت تا نۏسخٱ مٱربۊتاْ باٛینؽت.

ڤيرگار/ڤٱختعٱسگ کوچک بیٱاۊیٱکؽاکاریارڤیر ۉ باڤٱر
تازٱ با‏۲۴ اوکتوبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۸:۲۹كوچک کردن سی نۏسخٱ چی ‏۲۴ اوکتوبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۸:۲۹۵۶۵ × ۸۲۰ (۳۸۵ کیلوبایت)BeaoCropped 6 % horizontally and 5 % vertically using CropTool with lossless mode.
‏۱۱ سپتامر ۲۰۱۴، ساعت ۲۱:۴۹كوچک کردن سی نۏسخٱ چی ‏۱۱ سپتامر ۲۰۱۴، ساعت ۲۱:۴۹۶۰۱ × ۸۵۹ (۳۹۶ کیلوبایت)DelpixUser created page with UploadWizard

دۏنبال بيٱ 2 ديس ڤنؽا بٱلگٱيا د اؽ فایلٛ:

ڤ کار گرتن جهونی جانؽا

ڤیکیا هنی کاْ هان د دماتر سی اؽ جانؽا ڤ کار گرتٱ بیٱ:

رسینٱیا فرٱ گٱپ