جانیا:Europe blank laea location map.svg

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

جانؽا ٱسلی(جانؽا اْس ڤی جی, نومی ۱٬۴۰۱ × ۱٬۱۹۸ پیکسل, ٱندازٱ جانؽا: ۱٫۸۴ مگابایت)

فایلٛؽ کاْ د ویکی‌انبار شایٱد د مؽن پرۉژٱیا هنی اْستفادٱ بیٱ. تۉزیی دبارٱfile description page د هار نشوݩ داٛئٱ بیٱ

چکسٱ

تۉزی
Deutsch: Positionskarte Europa; Politisch mit Staatsgrenzen; Flächentreue Azimutalprojektion
English: Location map Europe; Political with state boundaries; Lambert azimuthal equal-area projection
  • Projection: LAEA Europe, EPSG:3035
  • Longitude of projection center: 10° E
  • Latitude of projection center: 52° N
  • Map extent (LAEA Europe) Xmin,Ymin to Xmax, Ymax: 2555000, 1350000 to 7405000, 5500000
  • Map extent (WGS84) (lon,lat of lower left and upper right corner): -8.9067, 33.2307 to 72.9617, 58.9174
Geotools-logo.svg این نقشهٔ جهان با GeoTools ساخته شده است.
گات
سرچشمٱ کار خود
نڤیسیار Alexrk2
دیگر نسخه‌ها

Derivative works of this file:

[ڤیرایش]

Kartenwerkstatt
This map has been made or improved in the German Kartenwerkstatt (Map Lab). You can propose maps to improve as well.

د هال ۉ بار لیسانس دار بیئن

من، صاحب حقوق قانونی این اثر، به این وسیله این اثر را تحث اجازه‌نامهٔ ذیل منتشر می‌کنم:
w:fa:کرییتیو کامنز

کاریاری کردن بٱئرکنوݩ چی

اؽ جانؽا زؽرنٱخیز لیسانس Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported ٱ .
شما آزادؽت:
  • سی بٱئرکنوݩ – سی ڤرداشتن، درتیچ کردن ۉ داٛین سی کار
  • د نۊ د یٱک شؽڤسن – سی هومدٱنڳی ڤا کار
زؽر نخیز شٱرتؽا هاری:
  • کاریاری کردن – شما بایٱد آرنڳ ناْ جۊرؽ کاْ ڤ دٱس نڤیسکاریا موجٱڤز دٱ موشٱخٱس بیٱ، نسبٱت کاری بٱکؽت(ڤلی نٱ جۊرؽ کاْ ڤانمۊد بۊئٱ کاْ ڤنو شما یا ڤ کار گرتن شما ناْ د آرنڳ پر ۉ پیم کاری کردنٱ).
  • بٱئرکنوݩ چی – ٱر شما اؽ کار ناْ ٱنجوم باٛئؽت یا آلشتش بٱکؽت یا ڤٱناْ جا ڤ جا بٱکؽت شایٱت یٱ باعس بۊئٱ کاْ نٱتیجٱ کار شما زؽر نخیز یاٛ لیسانس هنی یا چی دماییا درتیچ با.

ڤیرگار جانؽا

ری ڤيرگارؽا بٱپۊرنؽت تا نۏسخٱ مٱربۊتاْ باٛینؽت.

ڤيرگار/ڤٱختعٱسگ کوچک بیٱاۊیٱکؽاکاریارڤیر ۉ باڤٱر
تازٱ با‏۱۱ مارس ۲۰۱۰، ساعت ۲۰:۵۰كوچک کردن سی نۏسخٱ چی ‏۱۱ مارس ۲۰۱۰، ساعت ۲۰:۵۰۱٬۴۰۱ × ۱٬۱۹۸ (۱٫۸۴ مگابایت)Alexrk2fixing inland water
‏۱۱ مارس ۲۰۱۰، ساعت ۱۹:۵۸كوچک کردن سی نۏسخٱ چی ‏۱۱ مارس ۲۰۱۰، ساعت ۱۹:۵۸۱٬۴۰۱ × ۱٬۱۹۸ (۱٫۸۳ مگابایت)Alexrk2== Summary == {{Information |Description= {{de|Positionskarte Europa; Politisch mit Staatsgrenzen; Flächentreue Azimutalprojektion}} {{en|Location map Europe; Political with state boundaries; Lambert azimuthal equal-area pro

دۏنبال بيٱ 2 ديس ڤنؽا بٱلگٱيا د اؽ فایلٛ:

ڤ کار گرتن جهونی جانؽا

ڤیکیا هنی کاْ هان د دماتر سی اؽ جانؽا ڤ کار گرتٱ بیٱ:

ڤ کار گرتن جهونی بؽشتر سی اؽ جانؽا ناْ ساٛلٛ بٱکؽت.

رسینٱیا فرٱ گٱپ