جانیا:Europe blank laea location map.svg

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

جانؽا ٱسلی(جانیا اٛس ۋی جی, نومی ۱٬۴۰۱ × ۱٬۱۹۸ پیکسل, ٱنازٱ جانیا: ۱٫۸۴ مگابایت)

فایلٛؽ کاْ د ویکی‌انبار شایٱد د مؽن پرۉژٱیا هنی اْستفادٱ بیٱ. تۉزیی دبارٱfile description page د هار نشوݩ داٛیٱ بیٱ

چکسٱ

توزی
Deutsch: Positionskarte Europa; Politisch mit Staatsgrenzen; Flächentreue Azimutalprojektion
English: Location map Europe; Political with state boundaries; Lambert azimuthal equal-area projection
  • Projection: LAEA Europe, EPSG:3035
  • Longitude of projection center: 10° E
  • Latitude of projection center: 52° N
  • Map extent (LAEA Europe) Xmin,Ymin to Xmax, Ymax: 2555000, 1350000 to 7405000, 5500000
  • Map extent (WGS84) (lon,lat of lower left and upper right corner): -8.9067, 33.2307 to 72.9617, 58.9174
Geotools-logo.svg این دیاگرام یا سند با GeoTools ساخته شده‌است. .
گات
سرچشمٱ کار خود
نڤیسیار Alexrk2
دیگر نسخه‌ها

Derivative works of this file:

[ڤیرایش]

Kartenwerkstatt
This map has been made or improved in the German Kartenwerkstatt (Map Lab). You can propose maps to improve as well.

د حال وبال ليسانس دار بيئن

من، صاحب حقوق قانونی این اثر، به این وسیله این اثر را تحث اجازه‌نامهٔ ذیل منتشر می‌کنم:
w:fa:کرییتیو کامنز

کاریاری کردن بهرکنون چی

ای جانیا زیرنخیز لیسانس Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported ئه .
شما آزائیت:
  • سی بهرکنون – سی ورداشتن، درتیچ کردن و دئن سی کار
  • د نو د یک شیوسن – سی هومدنگی وا کار
زیر نخیز شرطیا هاری:
  • کاریاری کردن – شما بایٱد آرنڳ ناْ جۊرؽ کاْ ڤ دٱس نڤیسکاریا موجٱڤز دٱ موشٱخٱس بیٱ، نسبٱت کاری بٱکؽت(ڤلی نٱ جۊرؽ کاْ ڤانمۊد بۊئٱ کاْ ڤنو شما یا ڤ کار گرتن شما ناْ د آرنڳ پر ۉ پیم کاری کردنٱ).
  • بهرکنون چی – ار شما ای کار نه انجوم بییت یا آلشتش بکیت یا وه نه جا وه جا بکیت شایت یه باعث بوئه که نتیجه کار شما زیر نخیز یه گل لیسانس هنی یا چی دماییا درتیچ با.

ڤیرگار جانؽا

ری ڤيرگارؽا بٱپۊرنؽت تا نۏسخٱ مٱربۊتاْ باٛینؽت.

ڤيرگار/ڤٱختعٱسک کوچک بیٱاۊیٱکؽاکاریارڤیر ۉ باڤٱر
تازٱ با‏۱۱ مارس ۲۰۱۰، ساعت ۲۰:۵۰كوچک کردن سی نۏسخٱ چی ‏۱۱ مارس ۲۰۱۰، ساعت ۲۰:۵۰۱٬۴۰۱ × ۱٬۱۹۸ (۱٫۸۴ مگابایت)Alexrk2fixing inland water
‏۱۱ مارس ۲۰۱۰، ساعت ۱۹:۵۸كوچک کردن سی نۏسخٱ چی ‏۱۱ مارس ۲۰۱۰، ساعت ۱۹:۵۸۱٬۴۰۱ × ۱٬۱۹۸ (۱٫۸۳ مگابایت)Alexrk2== Summary == {{Information |Description= {{de|Positionskarte Europa; Politisch mit Staatsgrenzen; Flächentreue Azimutalprojektion}} {{en|Location map Europe; Political with state boundaries; Lambert azimuthal equal-area pro

دۏنبال بيٱ 2 ديس ڤنؽا بٱلگٱيا د اؽ فایلٛ:

ڤ کار گرتن جهونی جانؽا

ڤیکیا هنی کاْ هان د دماتر سی اؽ جانؽا ڤ کار گرتٱ بیٱ:

وه کار گرتن جهونی بیشتر سی ای جانیا نه سیل بکیت.

رسینٱیا فرٱ گٱپ