تٱسلٛیب عیسا

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تٱسلٛیب عیسا، نوم نگاراٛیٱ د ڤ سٱلٛیب کٱشیین عیسا د هۉلاْ هۊش سالاْ ۱۴۵۰ زارۊیی د کلٛیساؽ د هال‌اْشتات، اوتریش.]] تٱسلٛیب عیسا د سٱدٱ یٱکم د یٱهۊدیٱ کاْ بٱشخؽ د اْمپراتۊری رۊم بی پؽش اوما، ماباٛن سالؽا ۳۰ تا ۳۳ دما زارۊیی بی. ڤ سٱلٛیب کٱشیین عیسا د هٱر چوار اْنجیلٛ نیسسٱ بیاٛ رٱسایلٛ عٱتاْ ایسنی ڤش اْشارٱ بیٱ.

سرچشمٱ[آلشتکاری]