توشیرو میفونإ

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
توشیرو میفونإ
Shubun poster Toshiro Mifune.jpg
نوم ڤولاتجایی 三船 敏郎
ڤئ دی ئوٙماە 1920
چینگدائو، چین
د دونیا رأتئن 1997
میتاکا، توکیو، جاپون
کئسم نأماشتکار
سالیا کونئشتکاری 1947–1995
ھومسأریا ساچیکو یوٙشیمینئ
(1950–1995; تا گات د دونیا رأتئن)
دیارگە
http://www.MifuneProductions.co.jp

توشیرو میفونإ (ڤئ جاپونی: 三船 敏郎) (ڤ دي اۈمایأ د ۱ آڤریل ۱۹۲۰ - د دونیا رأتە د ۲۴ دئسامر ۱۹۹۷) نأماشتکار جاپونیە. ڤ د ۱۷۰ گإل فیلم بازي کردأ.

فیلمیا گولئ ڤورچیە[ڤیرایئشت]


سأرچئشمە[ڤیرایئشت]