ترانگ

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Thailand Trang locator map.svg

ترانگ نوم یه گل د آستونیا ولات تایلند ه که مینجاونش شهر ترانگ ه.

سرچشمه[ڤیرایئشت]