تایڤان

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Flag of the Republic of China.svg

تایوان ولاتیه که ها د هارگه افتوزنون آسیا. پاتخت وه تایپه ئه.

چوٙأ:ولاتیا آسیا