بی بی مریم بختیاری

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

بی بی مریم بختیاری دا شیرعلی مردۊن خان بختیاری بیٱ ای کیخا د گات مشروطه فئرٱ د ڤیرا مشروطه یا هومیاری کردٱ.

واجاکٱ گرتن تیرۊ ڤ دٱس ڤیرا مشروطه یا بختیاری مئن جۊلای ۱۹۰۹ زارۊیی.

چوٙأ:جومشت مشروطه

سرچشمٱ[آلشتکاری]