بنیتو موسولینی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Benito Mussolini
Mussolini mezzobusto.jpg
27th Prime Minister of Italy
مشغۈل ڤ کار

31 October 1922 – 25 July 1943

پاتشا Victor Emmanuel III
نإھا د Luigi Facta
دئما د Pietro Badoglio
Duce of Fascism
مشغۈل ڤ کار

23 March 1919 – 28 April 1945

نإھا د Position established
دئما د Position abolished
Duce of the Italian Social Republic
مشغۈل ڤ کار

23 September 1943 – 25 April 1945

نإھا د Position established
دئما د Position abolished
First Marshal of the Empire
مشغۈل ڤ کار

30 March 1938 – 25 July 1943

نإھا د Position established
دئما د Position abolished
Minister of Foreign Affairs
مشغۈل ڤ کار

5 February 1943 – 25 July 1943

نإھا د Galeazzo Ciano
دئما د Raffaele Guariglia
مشغۈل ڤ کار

20 July 1932 – 9 June 1936

نإھا د Dino Grandi
دئما د Galeazzo Ciano
مشغۈل ڤ کار

30 October 1922 – 12 September 1929

نإھا د Carlo Schanzer
دئما د Dino Grandi
Minister of the Italian Africa
مشغۈل ڤ کار

20 November 1937 – 31 October 1939

نإھا د Alessandro Lessona
دئما د Attilio Teruzzi
مشغۈل ڤ کار

17 January 1935 – 11 June 1936

نإھا د Emilio De Bono
دئما د Alessandro Lessona
مشغۈل ڤ کار

18 December 1928 – 12 September 1929

نإھا د Luigi Federzoni
دئما د Emilio De Bono
Minister of War
مشغۈل ڤ کار

22 July 1933 – 25 July 1943

نإھا د Pietro Gazzera
دئما د Antonio Sorice
مشغۈل ڤ کار

4 April 1925 – 12 September 1929

نإھا د Antonino Di Giorgio
دئما د Pietro Gazzera
Minister of the Interior
مشغۈل ڤ کار

6 November 1926 – 25 July 1943

نإھا د Luigi Federzoni
دئما د Bruno Fornaciari
مشغۈل ڤ کار

31 October 1922 – 17 June 1924

نإھا د Paolino Taddei
دئما د Luigi Federzoni
دوٙنئسمأنیا شأخصی
ڤئ دئ ئوٙمائن Benito Amilcare Andrea Mussolini
۲۹ جۈلای 1883 (1883-07-29)
Predappio, Kingdom of Italy
د دونیا رأتئن 28 April 1945 (عمر 61 سال)
Giulino di Mezzegra, Kingdom of Italy
قور San Cassiano cemetery, Predappio, Italian Republic
زایارە ڤأندی Italian
پارتی سیاسی National Fascist Party (1921–1943)
ڤابأستئ یی سیاسی ھأنی
ھومسأر Rachele Guidi (زأن حاسئن ۱۹۱۵–۱۹۴۵)
دا بوٙأ
بأچە یا
کئسمداری
  • Politician
  • Journalist
  • Novelist
  • Teacher
ئمضا
خئدمأت نئظامی
خئدمأت/لئشک  Royal Italian Army
سالیا خئدمأت 1915–1917 (active)
گئرینج
یأگوٙن 11th Bersaglieri Regiment
جئمجالیا/جأنیا

بنیتو موسولینی سیاستکار و نوخوس ۋزیر ۋولات ایتالیا بیٱ.


سرچشمٱ[ڤیرایئشت]