بنیتو موسولینی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Benito Mussolini
Mussolini mezzobusto.jpg
27th Prime Minister of Italy
مٱشقۊل ڤ کار

31 October 1922 – 25 July 1943

پاتشا Victor Emmanuel III
ناٛھا د Luigi Facta
داٛما د Pietro Badoglio
Duce of Fascism
مٱشقۊل ڤ کار

23 March 1919 – 28 April 1945

ناٛھا د Position established
داٛما د Position abolished
Duce of the Italian Social Republic
مٱشقۊل ڤ کار

23 September 1943 – 25 April 1945

ناٛھا د Position established
داٛما د Position abolished
First Marshal of the Empire
مٱشقۊل ڤ کار

30 March 1938 – 25 July 1943

ناٛھا د Position established
داٛما د Position abolished
Minister of Foreign Affairs
مٱشقۊل ڤ کار

5 February 1943 – 25 July 1943

ناٛھا د Galeazzo Ciano
داٛما د Raffaele Guariglia
مٱشقۊل ڤ کار

20 July 1932 – 9 June 1936

ناٛھا د Dino Grandi
داٛما د Galeazzo Ciano
مٱشقۊل ڤ کار

30 October 1922 – 12 September 1929

ناٛھا د Carlo Schanzer
داٛما د Dino Grandi
Minister of the Italian Africa
مٱشقۊل ڤ کار

20 November 1937 – 31 October 1939

ناٛھا د Alessandro Lessona
داٛما د Attilio Teruzzi
مٱشقۊل ڤ کار

17 January 1935 – 11 June 1936

ناٛھا د Emilio De Bono
داٛما د Alessandro Lessona
مٱشقۊل ڤ کار

18 December 1928 – 12 September 1929

ناٛھا د Luigi Federzoni
داٛما د Emilio De Bono
Minister of War
مٱشقۊل ڤ کار

22 July 1933 – 25 July 1943

ناٛھا د Pietro Gazzera
داٛما د Antonio Sorice
مٱشقۊل ڤ کار

4 April 1925 – 12 September 1929

ناٛھا د Antonino Di Giorgio
داٛما د Pietro Gazzera
Minister of the Interior
مٱشقۊل ڤ کار

6 November 1926 – 25 July 1943

ناٛھا د Luigi Federzoni
داٛما د Bruno Fornaciari
مٱشقۊل ڤ کار

31 October 1922 – 17 June 1924

ناٛھا د Paolino Taddei
داٛما د Luigi Federzoni
دۊنسمنیا شخسی
ڤ دی اۊمائن Benito Amilcare Andrea Mussolini
۲۹ جۈلای 1883 (1883-07-29)
Predappio, Kingdom of Italy
د دونیا رٱتن 28 April 1945 (عمر 61 سال)
Giulino di Mezzegra, Kingdom of Italy
قۉر San Cassiano cemetery, Predappio, Italian Republic
زایارٱڤندی Italian
پارتی سیاسی National Fascist Party (1921–1943)
ڤابستاٛیی سیاسی هٱنی
هومسر Rachele Guidi (زأن حاسئن ۱۹۱۵–۱۹۴۵)
دا بۊٱ
بچٱیا
کاٛسمداری
  • Politician
  • Journalist
  • Novelist
  • Teacher
اٛمزا
خدمت جٱنیاری
خدمات/لشک  Royal Italian Army
سالیا خدمت 1915–1917 (active)
گیرینج
یگان 11th Bersaglieri Regiment
جمجالیا/جٱنیا

بنیتو موسولینی سیاستکار و نوخوس ۋزیر ۋولات ایتالیا بیٱ.


سرچشمٱ[ڤیرایشت]