بانکوک

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Flag of Bangkok.svg

بانکوک پاتأخت ڤولات تایلأند ە و ئی ڤولات ھا د ھارگە أفتوزأنوٙن ھومپئیڤأند آسیا.


سأرچئشمە[ڤیرایشت]