ایل دو فرانس

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Blason France moderne.svg

ایل دو فرانس نوم یه گل د راساگه یا ولات فرانسأ آ که مینجاونش پاريس أ.

سرچشمأ[ڤیرایئشت]