اٛمام خومینی

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
روح الله موسوی المصطفوی خمینی
Ruhollah Khomeinii.jpg
ٱڤلی رٱدیارکون گٱپ ایران
مٱشغۊل ڤ کار

3 دسامر 1979 – 3 جوئٱن 1989

سٱرکومرٱ ابوالحسن بنی صدر
محمدعلی رجایی
علی خامنه ای
نوخوس ڤٱزير مهدی بازرگان
محمدعلی رجایی
محمدجواد باهونٱر
مهدوی کٱنی
میرحسین موسوی
نوئا د محمدرضا شا پٱلٱڤی
ڤا داسۊن پاتشا ایران
دما د علی خامنه ای
دونسمٱنیا شٱخسی
ڤ دیر اومایئن 1902
خومین، ایران
د دۏنیا رٱتن 1989
تؽروݩ،  Iran
زایارٱڤٱنی ایرانی
پارتی سؽاسی پارتی کۊمٱرٱ ڤلات اْسلامی
هومسر خدیجه سقفی (m.1929 – تا سال 1989)
بٱچٱیا موستٱفا
زهرا
سدیقاْ
فریده
احمد
دین شیعٱ
امزا

سید روح الله موسوی المصطفوی خمینی (ڤ دیر اومایٱ د ۱ مالبارکنوݩ ۱۲۸۱ - د دۏنیا رٱتٱ د ۱۳ جورٱش ۱۳۶۸) نوم دؽار بیٱ د سید روح الله موسوی ۉ اٛمام خومینی ، ٱڤلی رٱدؽارکوݩ ۉ ٱڤلی ولی فقیه هوکۊمٱت کۊمٱرٱ ڤلات اْسلامی ایران بی. ڤٱ یٱکؽ د مراجع تقلید شیعٱ بی کاْ رٱدؽارکوݩ ڤٱزآلیش ۱۳۵۷ ایران بی ۉ دما خوش سرٱنجوم بیین اؽ ڤٱزآلیش ۉ دما گوتٱدؽاری نٱتیجٱ اْنتخابات دؽارکاری هوکۊمٱت ڤٱزآلیش، هوکۊمٱت کۊمٱرٱ ڤلات اْسلامی ایران نٱ رٱڤٱندؽاری کرد ۉ تا گات د دۏنیا رٱتنش رٱدؽارکوݩ اؽ هوکۊمٱت بی.


سرچشمٱ[آلشتکاری]