اوتارادیت

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
اوتارادیت
อุตรดิตถ์
آستوݩ
Phraya Phichai Dap Hak Monument.jpg
Official seal of اوتارادیت
نشوݩ
جاگٱ آستوݩ اوتارادیت د ڤلات تاؽلٱند
جاگٱ آستوݩ اوتارادیت د ڤلات تاؽلٱند
ڤلات  Thailand
مؽنجا شٱئر اوتارادیت
دۉلٱت
 • فٱرموندار یۊسین سامۊن خئیری
نفۊس(۲۰۱۴)
 • نفۊس کول ۴۶۰,۴۰۰
 • تٱپسن نفۊس
 • گیرینج تٱپسن نفۊس Ranked 68th
راساگٱ گاتی گات اوستاندارد تاؽلٱند (یۊ تی‌ سی +۷)
رازینٱ ایزو ۳۱۶۶ TH-53

آستوݩ اوتارادیت یٱکؽ د آستونؽا ڤلات تاؽلٱند ئٱ. کاْ جاگٱپی ڤنٱ ۷۸۰۰ کیلٛۊمتر چوارگۊشٱ. نفۊس اؽ آستوݩ د سال ۲۰۰۰ زایشتی نزیک ڤ ۴۶۰۰۰۰ کٱس بیٱ.

آستوݩ اوتارادیت د لٛهاز بٱرکنوݩ ڤلاتی یاٛ راساگٱ د راساگٱ یا شومال تاؽلٱندٱ. مؽنجا اؽ آستوݩ اوتارادیت ئٱ. هومسایا اؽ آستوݩ آستونؽا فیتسانولوک، سوخوتای، فرای ۉ نانن. اؽ آستوݩ د لٛا ٱفتاونشیݩ خوش ڤا ڤلات لائوس هوم تلائٱ. اؽ آستوݩ ها د 488 کیلٛۊمتر بانکوک پاتٱخت ڤلات تاؽلٱند.

ڤیرگار[آلشتکاری]

اوتارادیت د زڤون تاؽلٱندی هومبراوؤٱرٱ ڤا قلا شومالی، سی یٱ کاْ ایچاْ د دماتر یاٛ مؽنجاون تجوری د لٛا گلال نان بیٱ کاْ اؽ گلال ها د شٱئر سوخوتای ایسنی. کاْ د گات تازٱ ڤش مۉئٱن راساگٱ آمفوئاٛ اوتارادیت د آستوݩ اوتارادیت. د گات شایی آیوتتایا موئٱ آنگ پیاچای یٱکؽ د 16 تا موئٱ آنگیا موهم ۉ نازار د او گات بیٱ(د گات شایی آیوتتایا ڤ آستوݩ مؽگوتنٱ موئٱ آنگ) د گات شایی نارسوان د سلسلٱ پاتشایی آیوتتایا شا ڤلات نشین پیاچای شۊرش کرد ۉ یوغی بی ۉ اۊساْ شا سلسلٱ پاتشایی آیوتتایا اؽ شۊرش ناْ کوفت سٱریٱک. د گات ڤاجگۊݩ بیین شٱئر آیوتتایا ڤ دٱس برماٛیی یا د سال 1767 شٱئر پیچای یاٛ جاگٱ موهم بی کاْ د اۊچاْ چٱن تا جٱنڳ ری ڤ ری چلٛ کاریا برماٛیی ٱنجوم گرت. اۊساْ شا ڤلات نشین پیاچای ۉ خوش سرٱنجومی تونس چلٛ کاریا برماٛیی ناْ بٱزنٱ ڤا دما ۉ د اؽ جٱنڳ سی یٱ کاْ فرٱ جٱنڳیاری کرد شوشمیرش اْشگس ۉ سی یٱ بی کاْ ڤ زڤون تاؽلٱندی ڤش مؽگوتن فرایا پیچای دابهاک کاْ ڤ زڤون لٛۏری مۊئٱ شا پؽاؽ ڤا شومشیر اْشگسٱ.

ڤلات شناسی[آلشتکاری]

اؽ آستوݩ ها د درٱ گلال نان. د 45 کیلٛۊمتر شومالی شٱئر اوتارادیت کاْ مؽنجاون اؽ آستوناْ یاٛ اوبن دۏرس بیٱ ڤا نوم اوبن ملٱکٱ سیریکیت کاْ یٱ باعس بیٱ یاٛ دٱریاچٱ 250 کیلٛۊمتری دٱس ساز دۏرس مۊئٱ. راساگٱ فی پان نام ها د شومال ٱفتاونشیݩ اؽ آستوݩ، اؽ آستوݩ پورٱ د دار ساج کاْ چۊ فرٱ خۊ ۉ سفتؽ دارٱ کاْ اؽ دار چی ٱسلی دۏرس بیینی د آستوݩ اوتارادیتٱ. دمادارتریݩ دار ساج دۏنیا ها د اؽ آستوݩ ۉ اؽ آستوݩ ساْ تا پارک زایاراٛ یی نازار دارٱ کاْ ینونٱن: پارک زایاراٛ یی کلونگ ترون، پارک زایاراٛ یی لام نام نان ۉ دٱس آخر پارک زیاراٛ یی فو سوی دائو.

آو هٱڤا[آلشتکاری]

چوٙأ:Weather box

بٱرکنوݩ دیڤونکاری[آلشتکاری]

نٱشخٱ آمفوئٱ یا آستوݩ اوتارادیت

اؽ آستوݩ 9 تا بٱرجا یا آمفوئٱ دارٱ کاْ خوشو 67 تا زؽربٱرجا ۉ 562 تا رۊستا دارٱن.

  1. موئٱ آنگ اوتارادیت
  2. ترون
  3. تاپلا
  4. نام پات
  5. فاک تا
  6. بان خوک
  1. پیچای
  2. لاپالای
  3. تونگ سائن خان

ٱسگدونی[آلشتکاری]


سرچشمٱ[آلشتکاری]