الکساندر کالدر

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

چوٙأ:جعوه دونسمنیا شخص الکساندر کالدر (۳۱ تیر ۱۲۷۷ - ۲۰ آبان ۱۳۵۵) مجستمه ساز و هنرمن امریکایی که بیشتر سی یه کهمجتسمه جمشتدار نهاسازی کرده نوم دیار بیه . وه اضافهد مجستمه یا جمشتدار و ایسجادار بر،کشیاری، پلاکاری بردی، اسباو بازی، کوبلن و جواهر و چیا فره هنی راس کرده.

مجستمه جمشتدار سور، سال ۱۹۵۶، ورقه یا رئنی فلز و میله یا فلزی، موزه هنریا نازار مونترال

عسگدونی[ڤیرایشت]

سرچشمه[ڤیرایشت]

  • www.en.wikipedia.org/w/index.php?title=Alexander_Calder