ئیمانوٙئل کانت

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ئیمانوٙئل کانت
ڤ دی اۊمائٱ ۲۲ آڤریل ۱۷۲۴
کوٙنیکسبئرگ، پئروٙس (ئیسئ کالینینگئراد، روٙسیە)
د دونیا رٱتٱ ۱۲ فئڤریە ۱۸۰۴ (۷۹ سالئ یی)
کوٙنیکسبئرگ، پئروٙس
ایسجا کوٙنیکسبئرگ، پئروٙس
زایارٱڤٱندی پئروٙسی
گات فألسأفە سأدە 18
راساگٱ فألسأفە أفتونئشین
ڤیر و باڤٱرکو
هاسیا نازار
ڤیردیارجایا ٱسلی
اٛمزا

ئیمانوٙئل کانت (ڤئ آلمانی|Immanuel Kant) (ڤئ دی ئوٙماە د ۲۲ آڤریل ۱۷۲۴ - د دونیا رأتە د ۱۲ فئڤریە ۱۸۰۴) شیڤات أصلی د فألسأفە جأدید ە. ڤئ ڤیرا تأجروبە و ڤیرا عألقمأنی أڤئلی مودئرن نە شیڤنی ڤئ یأک و تا ئیسئ کارگئرایی ڤئ د ری مابعدالطبیعه، مأرئفأت شئناسی، أخلاق، فألسأفە سیاسی، نازار شئناسی و راسیاریا دوٙنئسمأنی و فألسأفی ھأنی نئھا دارە.

سأرچئشمە[آلشتکاری]