ئیلینوی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
State of Illinois
بئیرأق Illinois State seal of Illinois
Flag نئشوٙ
نوم موستأعار: Land of Lincoln; The Prairie State
شوعار: State sovereignty, national union
Map of the United States with Illinois highlighted
زوٙنا جاڤأنە English
زوٙنا قئسە کئردئنی English (80.8%)
Spanish (14.9%)
Other (5.1%)
نوم خألکمأنی Illinoisan
مینجاڤأن Springfield
گأپتئری شأر چوٙأ:Country data Chicago
کألوٙن شأر Chicago metropolitan area
جاگأپی گیرینج25th
جاگأپی کول 57,914 sq mi
(149,998 km2)
پأنا 210 miles (340 km)
دئرازا 395 miles (629 km)
دأرصأد ئو 3.99
پأنا ڤولات شئناسی 36° 58′ N to 42° 30′ N
دئرازا ڤولات شئناسی 87° 30′ W to 91° 31′ W
نوفوٙس گیرنج نوفوٙس5th
نوفوٙس کول 12,880,580 (2014 est)
 • تأپئستئ یی نوفوٙس 232/sq mi  (89.4/km2)
گیرینج تأپئستئ یی نوفوٙس12th
 • میوٙنە دأرآمأد ھأر حوٙنئڤار $54,124 (17)
بئلأنگی
بأرزتئری جا Charles Mound
1,235 ft (376.4 m)
میوٙنە 600 ft  (180 m)
پأستئری جا Confluence of Mississippi River and Ohio River
280 ft (85 m)
دئما ڤولاتچە بییئن Illinois Territory
ھومدئل بییئن ڤا یأکاگئری December 3, 1818 (21st)
فأرموٙندار Bruce Rauner (R)
جانئشین فأرموٙندار Evelyn Sanguinetti (R)
قوڤە موقأنأنە General Assembly
 • مأجلئس عالی Senate
 • مأجلئس ھاری House of Representatives
سئناتوریا Dick Durbin (D)
Mark Kirk (R)
مأجلئس نأمایأنە یا ئمریکا 10 Democrats, 8 Republicans (list)
راساگە گاتی Central: UTC -6/-5
رازینە ئیزو 3166 US-IL
کوچئک بییە نوم IL, Ill.
دیارگە www.illinois.gov

ئیلینوی یئ گئل د ڤولاتچە یا ئمریکا ە کئ ھا د شومال أفتوزأنوٙن ئی ڤولات و مینجاڤأن ئی ڤولاتچە شأر ئسپئرینگ فیلدە.


سأرچئشمە[ڤیرایئشت]