ئوکلاھاما

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
State of Oklahoma
بئیرأق Oklahoma State seal of Oklahoma
Flag Great Seal
نوم موستأعار: Sooner State; Land of the Red Man; Native America
شوعار: Labor omnia vincit (Latin)
Map of the United States with Oklahoma highlighted
زوٙنا جاڤأنە
زوٙنا قئسە کئردئنی
  • English 92.6%
  • Spanish 4.4%
  • Cherokee0.6%
نوم خألکمأنی Oklahoman; Okie (colloq.)
مینجاڤأن
(and largest city)
Oklahoma City
کألوٙن شأر Oklahoma City-Shawnee
جاگأپی گیرینج20th
جاگأپی کول 69,898 sq mi
(181,195 km2)
پأنا 230 miles (370 km)
دئرازا 298 miles (480 km)
دأرصأد ئو 1.8
پأنا ڤولات شئناسی 33°37' N to 37° N
دئرازا ڤولات شئناسی 94° 26' W to 103° W
نوفوٙس گیرنج نوفوٙس28th
نوفوٙس کول 3,878,051 (2014 est)
 • تأپئستئ یی نوفوٙس 55.2/sq mi  (21.3/km2)
گیرینج تأپئستئ یی نوفوٙس35th
بئلأنگی
بأرزتئری جا Black Mesa
4,975 ft (1516 m)
میوٙنە 1,300 ft  (400 m)
پأستئری جا Little River at Arkansas border
289 ft (88 m)
دئما ڤولاتچە بییئن Oklahoma Territory/Indian territory
ھومدئل بییئن ڤا یأکاگئری November 16, 1907 (46th)
فأرموٙندار Mary Fallin (R)
جانئشین فأرموٙندار Todd Lamb (R)
قوڤە موقأنأنە Oklahoma Legislature
 • مأجلئس عالی Senate
 • مأجلئس ھاری House of Representatives
سئناتوریا Jim Inhofe (R)
James Lankford (R)
مأجلئس نأمایأنە یا ئمریکا 5 Republicans (list)
راساگە گاتیs  
 • all of the state (legally) Central: UTC -6/-5
 • Kenton (informally) Mountain: UTC -7/-6
رازینە ئیزو 3166 US-OK
کوچئک بییە نوم OK, Okla.
دیارگە www.ok.gov

ئوکلاھاما یئ گئل د ڤولاتچە یا ئمریکا ە کئ ھا د مینجا ئی ڤولات و مینجاڤأن ئی ڤولاتچە شأر ئوکلاھاماسیتی یە.


سأرچئشمە[ڤیرایئشت]