ئلیزابئت دویوم

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ئلیزابئت دویوم
Elizabeth II in Berlin 2015.JPG
۶ فئڤریە ۱۹۵۲ – تا ئیسئ
تاج نیائن ۲ جوٙأن ۱۹۵۳
نومگە پاتئشایا بئریتانیا جورج شأشوم
ڤارئث تاج و تأخت چارلز، شازادە ڤئلز
نوخوس ڤأزیر  سئیل نومگە بأکیت
ڤ دی اۊمائٱ د 1926
۱۷ خیاڤوٙ بئریتون، مئئ فئر، لأندأن، بئریتانیا
هومسٱر شازادە فیلیپ، دوٙک ئدینبئرا از ۲۰ نوامبر ۱۹۴۷
بچٱ یا
Detail
کاخ ڤینئرز
بۊٱ جورج شأشوم
دا ئلیزابئت، شأربانوٙ دا
مٱسٱڤ

کئلئسیا ئینگیلیس

کئلئسیا ئینگیلیس

ئلیزابئت دویوم چوٙأ:ڤئ ئینگیلیسی (ئلیزابئت ألئگساندرا مئری؛ ڤئ دی ئوٙماە د ۳۱ نوروٙزما ۱۳۰۵ أفتویی ھومبأراڤأر ڤا ۲۱ آڤریل ۱۹۲۶) مألأکە پاتئشایی مأشروٙطە ۱۶ گئل ڤولات خودصئلادار کئ ڤا نوم ڤولاتیا ھومبأر نوم دیار بیینە و سأردیڤوٙنکار ساڤار ۵۴ أندومی ڤولاتیا ھومبأر ە. ڤئ سأردیڤوٙنکار ڤولاتیە ڤابأستە د تاجأم ھی.[۱][۲] ڤئ بئلأنگتئری گات پاتئشایی د مینجا پاتئشایا و مألکە یا ڤولات بئریتانیا نە دارە. روٙز چارشأمە، ۱۸ شئنیاروٙن ۱۳۹۴ (۹ سئپتامر ۲۰۱۵ زایئشتی)، ۶۳ سال و ۲۱۶ روٙ د پاتئشایی ڤئ گورادە بی و چئنی بی کئ ڤئ بئلأنگتئری گات پاتئشایی د ڤولات بئریتانیا کئ تا ئی گات مال مألأکە ڤیکتوریا، مألأکە بئریتانیا د سأدە نوٙزدأئوم بی نیا ڤئ پوش سأر خوش .

زئشت[ڤیرایشت]

سأرچئشمە[ڤیرایشت]

  1. Relationship with the Crown - Guernsey
  2. http://www.royal.gov.uk/MonarchUK/QueenandCrowndependencies/ChannelIslands.aspx