ئسلوڤئنی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Flag of Slovenia.svg

ئسلوڤئنی یئ گئل ڤولاتە کئ ھا د أفتوزأنوٙن ھومپئیڤأند ئوروٙپا و پاتأخت ئی ڤولات شأر لیوبئلیانا ە.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]