إسرائيل

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
إسرائيل
מדינת ישראל
سورۊ زایارٱیی

هاتیکوڤا (ئومید)

ئومید
پاتخت
(و گٱپتری شٱر)
تئل آڤیڤ
31°47′ شومالی 35°13′ أفتوزأنوٙن / 31.783° شومالی 35.217° ٱفتۉزنۊن / 31.783; 35.217
زۊن(ا) جاڤٱنٱ عئبری
دۉلت کوٙمأرە ڤولات
 -  سأرکوٙمأرە رئوڤین ریفلین
 -  نوخوس ڤأزیر بئنیامین نئتانیاھوٙ
 -  سأردیڤوٙنکار پارلئمان
آزگٱ قانۊن دیاری پارلئمان
جاگٱپی
 -  کۊملۊس ۲۰٫۷۰۰ کیلۊمتر چارگۊش 
۸٬۵۲۲ مایل چارگۊش 
 -  درسد اۉیا ۲~
نوفۊس
 -  ۲۰۱۳ ناٛهابینی ۸٬۰۵۱٬۰۰۰ 
 -  تٱپساٛن نوفۊس ۳۸۷/کیلۊمتر چارگۊش 
۱٬۰۰۴٫۰۰/مایل چارگۊس
تولید ناخالس مینجاڤولاتی (PPP) ۲۰۱۲ ناٛهابینی
 -  کوملۊس ۲۷۲٬۷۳۷ میلیارد دولار 
جادیارکون گٱپ کلۊنکاری آئم (۲۰۱۲) ۰٫۹۰۰ 
یٱکال پیل شئکئل (ILS)
راساگٱ گاتی IST (سائت حهۊنی+۲)
لا رانناٛیی راست
ISO 3166 code IL
پۊشگر اینترنتی .IL
رازینٱ تیلیفۊن +۹۹۵

إسرائيل یئ گئل ڤولاتە کئ ھا د أفتونئشین آسیا و ھأنی ھا د راساگە مینجا أفتوزأنوٙن. نوم جاڤأنە ڤئ دولأت إسرائيل و پاتأخت ئی ڤولات شأر ئوٙرشألیم ە. جاگأپی ئی ڤولات مینجا ڤولات شئناسیا جوٙر ڤا جوٙرە ڤألی د پایە یئ گئل د ڤیر و باڤأریا ڤولات شئناسی مأرزی جاگأپی ئی ڤولات ۲۲٬۱۴۵ کئلومئتر چارسیک (۱۵۱ ئومی د دونیا) ە.

إسرائيل ھا بال ئو أفتوزأنوٙن دأریا مئدیتأرانە و د لا شومال ڤا ڤولات لوبنان، د لا شومال أفتوزأنوٙن ڤا ڤولات سوٙریە، د لا أفتوزأنوٙن ڤا ڤولات ئوردون و د لا ھارگە أفتونئشین ڤا ڤولات مئصر ھوم مأرزە. ئسرائیل ھأمچئنی د أفتوزأنوٙن ڤا بال ئو أفتونئشین گئلال ئوردون و د لا ھارگە أفتونئشین ڤا باریکە غأزە ھوم ساە. ئ ڤولات ڤا یە کئ فئرە کوچئکە ڤألی خوصوٙصیات ڤولات نئشینی نازار و بئلاجئڤینی دارە.[۱]

إسرائيل تئنا ڤولات تأقریڤأن جیدی د عالأمە. د پایە نئھابینی سال ۲۰۱۳ مینجاڤأن آمار إسرائيل، اي ڤولات نئزیک د ۸ مئلیوٙن و ۵۱ ھئزار کأس نوفوٙس داشدە کئ ۶٬۰۴۵٬۹۰۰ کأس د ڤئنوٙ جیدیا و ۱٬۶۶۳٬۴۰۰ کأس د ڤئنوٙ عأرأڤ ئسرائیلیا یئن. بیشتئر عأرأڤیا ئسرائیل موسألموٙنئن و پارئ یی د ڤئنوٙ مأسیی و دوروٙزی یئن. ماروٙنیا، سامئریا، أرمئنیا و چئرکئسیا أم چأن د لونیا ئیسجا د ڤولات ئسرائیلئن. ئوٙرشألیم ڤاگأرد قدس أفتوزأنوٙن پاتأخت و پورنوفوٙس تئری شأر ئسرائیلە و تئل آڤیڤ پاتأخت دئماتئری ئی ڤولات ھأمچئنی مینجاڤأن مالی و پیلی ڤولات ئسرائیل و جاگە لیز گئرئتن سأفارأتیا ڤولاتیا خارئجیە.

ڤولات شئناسی[ڤیرایشت]

JerusalemMountains.jpg


بأرکونوٙن ڤولات شئناسی إسرائيل[ڤیرایشت]

ڤولات إسرائيل شأش گئل آستوٙن و ۱۵ گئل بأرجا دارە.

آستوٙنیا[ڤیرایشت]

شأریا پورنوفوٙس[ڤیرایشت]

خألک[ڤیرایشت]

ڤیرگار[ڤیرایشت]

سیاسأت[ڤیرایشت]

پارتیا[ڤیرایشت]

ئوموٙری[ڤیرایشت]

زوٙن[ڤیرایشت]

رأزئشت[ڤیرایشت]

آز جأنی[ڤیرایشت]

سأرچئشمە[ڤیرایشت]

  1. Skolnik ۲۰۰۷, pp. ۱۳۲–۲۳۲