ألئگساندر فیلیمینگ

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ألئگساندر فیلیمینگ
Synthetic Production of Penicillin TR1468.jpg
ڤ دی اۊمائٱ د 1881
لاکفیلد، ئیست آیئر شایئر، ئسکاتلأند
د دونیا رٱتٱ د 1955
لأندأن، ئینگیلیس
شٱر هۊناٛیی بئریتانیایی
راٛشنٱ باکتئری شئناسی، پأر و پیم کاری شئناسی
نوم دیار بیٱ سی دیارجوٙری پینی سیلین
جاییزٱیا
اٛمضا

ألئگساندئر فیلیمینگ چوٙأ:ڤئ ئینگیلیسی یئ گئل پئزئشگ بئریتانیایی بی کئ دیارجوٙر پینی سیلین بییە. ڤئ د سال ۱۹۴۵ ڤا خوش سأرأنجومی جاییزە گئر جاییزە نوبئل پئزئشگی بی. ڤئ د سال 1881 زایئشتی د شأر لاکفیلد ڤولات ئسکاتلأند ئوٙما ڤئ دی و د آموختارگە پئزئشگی سأنت مئری لأندأن آموختارکار بی. ڤئ د جأریان جأن جأھوٙنی أڤأل ڤا داسوٙن یئ گئل دوگدور ری زأخمیا عوفوٙنی پئی جوٙری می کئرد.

سأرچئشمە[آلشتکاری]