آلمان

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
کۊمرٱ ۋولات خودسلادار آلمان
Bundesrepublik Deutschland
سورۊ زایارٱییDeutschlandlied
پاتخت
(و گٱپتری شٱر)
برلین
52°31′ شومالی 13°23′ أفتوزأنوٙن / 52.517° شومالی 13.383° أفتوزأنوٙن / 52.517; 13.383
زۊن(ا) جاڤٱنٱ آلمانی، دانمارکی، سوربی
نوم ڤولاتمندی جرمن
دۉلت فدرال پارلمانی کۊمرٱ ۋولات مشرۊتٱ
 -  سرکۊمرٱ یۊآخیم گاۉخ
 -  سر نوخوس ۋزیر آنگلا مرکل
آزگٱ قانۊن دیاری آزگٱ اٛجرایی
 -  مجلس سنا Bundesrat
 -  مجلس خلق Bundestag
Formation
 -  Holy Roman Empire 2 February 962 
 -  German Confederation 8 June 1815 
 -  German Empire 18 January 1871 
 -  Federal Republic 23 May 1949 
 -  EEC Foundation 1 January 1958 
 -  Reunification 3 October 1990 
جاگٱپی
 -  کۊملۊس ۳۵۷٫۳۸۵٬۷۱ کیلۊمتر چارگۊش (62rd)
۱۳۷٬۸۴۷ مایل چارگۊش 
نوفۊس
 -  2016 ناٛهابینی 82,457,000 (16th)
 -  تٱپساٛن نوفۊس 231/کیلۊمتر چارگۊش (58th)
۵۸۳/مایل چارگۊس
تولید ناخالس مینجاڤولاتی (PPP) 2015 ناٛهابینی
 -  کوملۊس $3.815 trillion (5th)
 -  تولید سرۊنٱ $46,896 (20th)
تولید ناخالس مینجاڤولاتی:GDP (نومی) 2015 ناٛهابینی
 -  کوملۊس $3.413 trillion (4th)
 -  سرۊنٱ تولید ناخالس $41,955 (20th)
Gini (2011) 29.0 
جادیارکون گٱپ کلۊنکاری آئم (2013) 0.911 (6th)
یٱکال پیل یورو () (EUR)
راساگٱ گاتی CET (سائت حهۊنی+1)
 -  تۉسۊن (دی‌ اٛس تی) CEST (گات جهۊنی+2)
لا رانناٛیی راست
پۊشگر اینترنتی .de and .eu
رازینٱ تیلیفۊن 49

آلمانآلمانی: Deutschland) ۋا نوم دیار بیٱ کۊمرٱ ۋولات فدرال آلمانآلمانی: BRD:Bundesrepublik Deutschland)، یاٛ گاٛل ۋولاتٱ کاٛ ها د هوم پیۋند اورۊپا و پاتخت ای ۋولات شٱر برلین ٱ. آلمان د لا شومال ۋا دریا شومال، دانمارک و دریا بالتیک، د لا ٱفتۉزنۊن ۋا ۋولاتیا لهستان و چک، د لا هارگٱ ۋا ۋولاتیا اوتریش و سۊئیس و د لا ٱفتۉنشین ۋا ۋولاتیا فرانسٱ، لۊکزامبۊرک، بلجیک و هولند هوم مرزٱ.[۱] جاگٱپی ای ۋولات ۳۵۷۱۲۱٫۴۱ کیلۊمتر چارسیکٱ و ۋا داشتن 82 میلیۊن کٱسٱ، پور نوفۊس تری ۋولات هوم پیۋند اورۊپا ئٱ.

بٱرکونۊن دیۋۊنداری[ڤیرایشت]

آلمان شومزٱ تا ۋولاتچٱ دارٱ. هر ۋولاتچٱ سی خوش یاٛ گاٛل دۉلت و قانۊن ٱساسی دارٱ و تا ٱنازٱ فاٛرٱیی خودسلادارٱ و د پایٱ سامۊنجا مینجا ۋولاتی خوش دیۋۊنداری بۊٱ. نوفۊس بٱرجایا ۋولاتچٱیا ۋایک فٱرخ دارٱ، خوسۊسٱند مینجا شٱریا و سرزمینیا گٱپ هر ۋولاتچٱ. سی راساگٱیا دیۋۊنکاری پنج گاٛل دۉلات نشینی یٱ، یٱنی بادن ۋرتمبرگ، بارین، هساٛ، نوردراین ۋستفالاٛن و ساکسونی کاٛ ۋنۊ د ۋر گرتٱ ۲۲ گاٛل دۉلت ۋولات نشینن . د سال ۲۰۰۹ آلمان بیٱ ۋ ۴۰۳ تا راساگٱ، ای راساگٱیا د ۋرگرتٱ ۳۰۱ راساگٱ رۊستایی و ۱۰۲ راساگٱ شٱریاٛن. ۋولاتچٱ یا آلمان ۋنۊناٛن:

ۋولاتچٱ پاتخت جاگٱپی(کیلۊمتر چارسیک) نوفۊس
نوردراین ۋستفالن دوسلدورف ۳۴٬۰۴۳ ۱۷٬۸۴۵٬۱۵۴
باۋریا مۊنیخ ۷۰٬۵۴۹ ۱۲٬۵۳۸٬۶۹۶
بادن ۋرتمبرگ اٛشتۊتگارت ۳۵٬۷۵۲ ۱۰٬۷۵۳٬۸۸۰
نیدرزاکسن هانۊفر ۴۷٬۶۱۸ ۷٬۹۱۸٬۲۹۳
هاٛسن ۋسبادن ۲۱٬۱۱۵ ۶٬۰۶۷٬۰۲۱
زاکسن داٛرسدن ۱۸٬۴۱۶ ۴٬۱۴۹٬۴۷۷
راینلٱند فالتز ماینز ۱۹٬۸۴۷ ۴٬۰۰۳٬۷۴۵
برلین برلین ۸۹۲ ۳٬۴۶۰٬۷۲۵
اشلسۋیگ هولشتاین کیل ۱۵٬۷۶۳ ۲٬۸۳۴٬۲۵۹
براندنبۊرگ پوتسدام ۲۹٬۴۷۷ ۲٬۵۰۳٬۲۷۳
زاکسن آنهالت ماگدبۊرگ ۲۰٬۴۴۵ ۲٬۳۳۵٬۰۰۶
تۊرینگن اٛرفۊرت ۱۶٬۱۷۲ ۲٬۲۳۵٬۰۲۵
ھامبوٙرگ هامبوٙرگ ۷۵۵ ۱٬۷۸۶٬۴۴۸
مٱکلنبۊرگ فورپۊرمن شۊرین ۲۳٬۱۷۴ ۱٬۶۴۲٬۳۲۷
زارلاند زاربرۊکن ۲٬۵۶۹ ۱٬۰۱۷٬۵۶۷
برماٛن برماٛن ۴۰۴ ۶۶۰٬۹۹۹

پارتیا سیاسی[ڤیرایشت]

کار سیاست د آلمان د ریترازیا ۋولاتی و ۋولاتچاٛیی تا اٛنازٱیی کمتر د ریتئراز شٱری ۋ دٱس پارتیا سیاسی و ۋا هامینداری د پارتیا سیاسی ٱنجوم کاری بۊٱ. اٛدئا پیشکرد سیاست ناپارتی کاری یا ۋارو پارتی سیاسی د آلمان بی مٱنیٱ و بیشتر مۊٱ بۊیی کاٛ گۊل زٱنکٱ. ۋا یٱ پارتیا سیاسی، خٱلک می تۊنن هاسیا خوشۊنٱ ۋ دٱس جۊریا سامۊنجایا خٱلکمن مۊندگا بۊراٛن ۋا پیش. خٱلک ۋولات آلمان جٱمگرا و کومولٱیکی هان. فاٛرٱ کم یش میا کاٛ سی یاٛ گاٛل هاسیا کومولٱیکی رٱۋندیاری نٱبا.

پارتیا[ڤیرایشت]

کاریا و چیا سیاسی د ۋولات آلمان د ریترازیا ۋولاتی و ۋولاتچاٛیی و تا ٱنازٱ کمتری د ریتاٛرازیا اومۊر شٱری ۋ دٱس پارتیا و ۋا هامینداری پارتیا سیاسی پیشکرد کاری دارٱ. اٛدئا پیشکرد سیاست نا پارتی کاری یا ۋارو پارتی کاری د ۋولات آلمان یاٛ گاٛل چی بی مٱنی و گۊل زٱنکٱ. پارتیا قۉئین و ٱسلی ۋولات آلمان:

  • پارتی مردوم کیخا مٱسیی(CDU) و پارتی سۊسیال مٱسیی (CSU)
  • پارتی سۊسیال مردوم کیخا (SPD)
  • پارتی لیبرال (مردوم کیخایا آزاد FDP)
  • پارتی یٱکاگریا ۹۰/سوزیا (Bündnis ۹۰/Die Grünen) و
  • پارتی چپ (Die Linke).

چٱن گاٛل پارتی سیاسی کوچک ٱم هین کاٛ فاٛرٱ زیاتن ۋلی کمتر می تۊنن رۊئن د مجلس آلمان، سی یٱکاٛ رٱتن د مجلس سی رأتئن د مجلس د هر دۏ گاٛل ریتاٛرازیا ۋولاتچاٛیی و ۋولاتی باید ۵ درسٱد د رٱئیا نٱ بیاراٛن ۋ دٱس.

سرچشمٱ[ڤیرایشت]

  1. ٱتلٱس یٱکاگرتٱ گیتاشناسی۸۴-۸۵ , ISBN 964-342-147-3