آلاسکا

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
State of Alaska
بئیرأق آلاسکا State seal of آلاسکا
Flag نئشوٙ
نوم موستأعار: The Last Frontier
شوعار: North to the Future
سوروٙ ڤولاتچە یی: "Alaska's Flag"
Map of the United States with آلاسکا highlighted
زوٙنا جاڤأنە English, Inupiaq, Siberian Yupik, Central Alaskan Yup'ik, Alutiiq, Unangan, Dena'ina, Deg Xinag, Holikachuk, Koyukon, Upper Kuskokwim, Gwich'in, Tanana, Upper Tanana, Tanacross, Hän, Ahtna, Eyak, Tlingit, Haida, Tsimshian
زوٙنا قئسە کئردئنی English 89.7%
Native (Eskimo–Aleut and Na-Dene languages) 5.2%
Spanish 2.9%
نوم خألکمأنی Alaskan
مینجاڤأن Juneau
گأپتئری شأر Anchorage
جاگأپی گیرینج1st
جاگأپی کول 663,268 sq mi
(1,717,856 km2)
پأنا 2,261 miles (3,639 km)
دئرازا 1,420 miles (2,285 km)
دأرصأد ئو 13.77
پأنا ڤولات شئناسی 51°20'N to 71°50'N
دئرازا ڤولات شئناسی 130°W to 172°E
نوفوٙس گیرنج نوفوٙس48th
نوفوٙس کول 736,732 (2014 est)
 • تأپئستئ یی نوفوٙس 1.26/sq mi  (0.49/km2)
گیرینج تأپئستئ یی نوفوٙس50th
 • میوٙنە دأرآمأد ھأر حوٙنئڤار US$64,333 (4th)
بئلأنگی
بأرزتئری جا Denali (Mount McKinley)
20,310 ft (6190.5 m)
میوٙنە 1900 ft  (580 m)
پأستئری جا sea level
دئما ڤولاتچە بییئن Territory of Alaska
ھومدئل بییئن ڤا یأکاگئری January 3, 1959 (49th)
فأرموٙندار Bill Walker (I)
جانئشین فأرموٙندار Byron Mallott (D)
قوڤە موقأنأنە Alaska Legislature
 • مأجلئس عالی Senate
 • مأجلئس ھاری House of Representatives
سئناتوریا Lisa Murkowski (R)
Dan Sullivan (R)
مأجلئس نأمایأنە یا ئمریکا Don Young (R) (at-large) (list)
راساگە گاتیs  
 • east of 169° 30' Alaska: UTC -9/-8
 • west of 169° 30' Aleutian: UTC -10/-9
رازینە ئیزو 3166 US-AK
کوچئک بییە نوم AK,
دیارگە www.alaska.gov

آلاسکا یئ گئل د ڤولاتچە یا ئمریکا ە کئ ھا د شومال أفتونئشین ئی ڤولات و مینجاڤأن ئی ڤولاتچە شأر جونوە.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]