آلاباما

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
State of Alabama
بئیرأق Alabama State seal of Alabama
Flag Seal
نوم موستأعار: Yellowhammer State, Heart of Dixie, Cotton State
شوعار: Audemus jura nostra defendere (Latin) We dare defend our rights
Map of the United States with Alabama highlighted
زوٙنا جاڤأنە English
زوٙنا قئسە کئردئنی

As of 2010

  • English 95.1%
  • Spanish 3.1%
نوم خألکمأنی Alabamian
مینجاڤأن Montgomery
گأپتئری شأر Birmingham
212,038 (2012 estimate)
کألوٙن شأر Greater Birmingham area
جاگأپی گیرینج30th
جاگأپی کول 52,419 sq mi
(135,765 km2)
پأنا 190 miles (305 km)
دئرازا 330 miles (531 km)
دأرصأد ئو 3.20
پأنا ڤولات شئناسی 30° 11′ N to 35° N
دئرازا ڤولات شئناسی 84° 53′ W to 88° 28′ W
نوفوٙس گیرنج نوفوٙس23rd
نوفوٙس کول 4,849,377 (2014 est.)
 • تأپئستئ یی نوفوٙس 94.7 (2011 est.)/sq mi  (36.5 (2011 est.)/km2)
گیرینج تأپئستئ یی نوفوٙس27th
 • میوٙنە دأرآمأد ھأر حوٙنئڤار $40,489 (2009) (46th)
بئلأنگی
بأرزتئری جا Mount Cheaha
2,413 ft (735.5 m)
میوٙنە 500 ft  (150 m)
پأستئری جا Gulf of Mexico
sea level
دئما ڤولاتچە بییئن Alabama Territory
ھومدئل بییئن ڤا یأکاگئری December 14, 1819 (22nd)
فأرموٙندار Robert J. Bentley (R)
جانئشین فأرموٙندار Kay Ivey (R)
قوڤە موقأنأنە Alabama Legislature
 • مأجلئس عالی Senate R-25, D-8
 • مأجلئس ھاری House of Representatives R-72, D-33
سئناتوریا Richard Shelby (R)
Jeff Sessions (R)
مأجلئس نأمایأنە یا ئمریکا 6 Republicans, 1 Democrat (list)
راساگە گاتیs  
 • most of state Central: UTC −6/−5
 • Phenix City, Alabama area Eastern: UTC −5/−4
رازینە ئیزو 3166 US-AL
کوچئک بییە نوم AL, Ala.
دیارگە alabama.gov

آلاباما یئ گئل د ڤولاتچە یا ئمریکا ە کئ ھا د ھارگە أفتونئشین ئی ڤولات و مینجاڤأن ئی ڤولاتچە شأر مونتگومئریە.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]