آفریقا

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

افرقا دوئمین هومبست گپ عالم نها آسیا ئه. جاگپی افرقا ۳۰٬۲۲۱٬۵۳۲ کلومتر چارگوش 20٪ هوشگیا زمین نه گرته د ور.پئنا ای هومبست د حدود 800 کلومتر د شمال وه هارگه و درازا وه د حدود 7400 کلومتر د افتوزنون وه افتونشینه. افرقا وا نفوس یه میلیارد کس(بنا وه نفوس اشماری سال 2005 زایشتی) د 61 گله ولات و ولاتجا د حدود یه هفتم د نفوس عالم نه گرته د ور.

نوم افرقا[ڤیرایشت]

ولاتشناسی[ڤیرایشت]

نهاتری[ڤیرایشت]

اموری[ڤیرایشت]

زونا[ڤیرایشت]

نشقه زونا افرقایی

African language families en.svg


رئزشت[ڤیرایشت]

دین و مصو[ڤیرایشت]

پاتختیا[ڤیرایشت]

سرچشمه[ڤیرایشت]