آغول

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چوٙأ:Rtl زڤون آغول زڤون قٱفقازی یٱ کاْ زایارٱ آغول (آگول) د کومرٱ ڤلات داغستوݩ ۉ کومرٱ ڤلات آزربایجوݩ ڤش هٱچایٱ مۊئٱ ۉ د سال ۲۰۰۲ هدۊد بیس ۉ هٱشت هزار کٱس ڤش هٱچایٱ مؽکردنٱ.آغول زڤون جاڤٱناٛ نؽ ۉ هٱچایٱ کنؽاش د نیسموݩ د زڤون لزگی اْستفادٱ مؽکٱن.ٱلاٛفبا آغول سیریلیک ئٱ.

سرچشمٱ[آلشتکاری]

چوٙأ:زڤونؽا ڤلات رۊسیٱ