آغا مهٱمٱد خوݩ قاجار

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Agha Mohammad Khan Qajar
آغا محمد خان قاجار
Šāhanšāh-e Irān
MohammadKhanQajari.jpg
Portrait of Agha Mohammad Khan Qajar, 1820.
Shahanshah of Iran
1789 – 17 June 1797
تاج نیائن March 1796
نوئاتریٛا Fath-Ali Shah Qajar
Viziers
ڤ دی اومایٱ د 14 March 1742
Astarabad, Iran
د دۏنیا رٱتٱ د 17 June 1797 (aged 55)
Shusha, Iran
قۉر Imam Ali Mosque, Najaf, Iraq
بچٱ یا None
Full name
Agha Mohammad Khan Qajar
Regnal name
Agha Mohammad Shah
سلسلٱ Qajar dynasty
بۊئٱ Mohammad Hasan Khan Qajar
دا Jeeran Khanum
مٱسٱڤ Twelver Shia Islam
Tughra

آغا مهٱمٱد خوناْ قاجار (۱۱۲۱ د اْسترآباد – ۲۷ گولبار ما ۱۱۷۶ د شۊشی)، پایٱگوزار ۉ ٱڤلیݩ شا دۊدموݩ قاجار د اؽروݩ ئٱ.

د سال ۱۱۷۴ ٱفتاویی آغا مهٱمٱد خوݩ کاْ یٱکی د اؽل قاجار بی ڤا ڤئلٛا زاٛیناْ هوکۊمٱت جانشینؽا کریم خوناْ زٱندبی ڤ پاتشا . اۊ ٱڤٱل د ساری تاجگوزاری کرد ۉ دٱس آخر دماترؽ، ڤ خاتر مسائل اْستراتژیکی تؽروناْ کرد ڤ پاتٱخت ۉ سی گلٛاْ دۏم تاجگوزاری کرد. دما اۊ برارزاش فٱتئعلٛی شا بی ڤ پاتشا.د آغا مهٱمٱد خوݩ ڤ عونڤان یٱکؽ د خٱشن‌ترین شایا اؽروݩ ڤیر مۊئٱ.

سرچشمٱ[آلشتکاری]