آستوݩ مرسین

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
آستوݩ مرسین
Mersin ili
آستوݩ
Mersin Turkey Provinces locator.gif
Mersin districts.png
ڤلات  TUR
راساگٱ مدیترانٱ
مؽنجا مرسین
جاگٱپی
 • آستوݩ
۱۵٬۸۵۳ km۲ (۶٬۱۲۱ sq mi)
بلنڳی
۱۶ m (۵۲ ft)
نفۊس(۲۰۱۰)
 • آستوݩ ۱,۶۴۷,۸۹۹
 • تٱپسن نفۊس
۱۰۰/km۲ (۲۷۰/sq mi)
 • شٱئری ۱,۲۸۱,۰۴۸
رازینٱ تلٛفوݩ ۰۳۲۴
رازینٱ ایزو ۳۱۶۶ TR-33
پلاک ماشیݩ ۳۳
دؽارگٱ www.mersin.gov.tr

آستوݩ مرسین چوٙأ:ڤ تۏرکی یٱکؽ د آستونؽا ڤلات تۏرکیٱ ئٱ کاْ مؽنجاش شٱئر مرسین ٱ. راساگٱ اؽ آستوݩ یاٛ بٱئرجا د راساگٱ گٱپ کیلیکیٱ دماتری بیٱ.اؽ بندٱر ها د لٛا دٱریا مدیترانٱ. بلنڳتریݩ ساختموݩ اؽسجادار ڤلات تۏرکیٱ ها د اؽ شٱئر. فاسلٱ اؽ بندٱر تا شٱئر پر نفۊس آدانا 70 کیلۊمترٱ ۉ نوئا د شٱئر مرسین کاْ مؽنجا اؽ آستونٱ شٱئر تٱرسۊس گٱپتری ۉ پورنفۊستریݩ شٱئر اؽ آستونٱ کاْ اؽ شٱئر جاگٱ ڤ دی اوماین سنت پائول قدیس نودؽار مٱسیهی ئٱ. اؽ آستوݩ یٱکؽ د ٱندومؽا راساگٱ اومۊری، رٱزهشتی چوکوروئا ئٱ کاْ د اؽ راساگٱ خوش د ڤٱرگرتٱ آستونؽا خوتای، عوسمانیٱ، آدانا و مرسین ٱ.

ڤلات شناسی[آلشتکاری]

87 دٱرسٱد اؽ آستوݩ کو هؽ کاْ ڤنو نوئادار رشتٱ کۏیا توروسن کاْ بلنگتریݩ پۊپ ڤنو پۊپ مدیت سیز ۉ بولکارن کاْ ڤنو خوشوݩ یٱکؽ د بلنگتریݩ جایا د فلات آناتۊلی ئن. دٱشتؽ کاْ نفۊس آستوݩ مرسین بؽشتر هان اۊچاْ پورٱ د گلالؽا پور آو کاْ سرچشمٱ اؽ گلالؽا کاْ هان د اؽ آستوݩ ها د چارقر اؽ آستوݩ، بؽشتر زمینؽا شٱئر تٱرسۊس فرٱ هاسلخیزن، گٱپتریݩ گلالؽا گوکسا ۉ بردانن، کاْ د نوئا ڤنو مؽ ریزن ڤ دریاچٱیا کاْ اؽ دریاچٱیا هان نزیک دریا مدیترانٱ ۉ مرسین 321 کیلۊمتر مٱرز آوی ڤا دریا مدیترانٱ دارٱ کاْ بؽشترش بال آو ماساٛیی ئٱ، آو ۉ هٱڤا اؽ آستوݩ مدیترانٱیی ئٱ کاْ د تۉسوݩ فرٱ گرم ۉ شرجی ئٱ ۉ د زمسوݩ گرمۉ نٱمدارٱ بارونؽا زمسونی د ای آستوݩ فرٱ سٱختن کاْ یٱ بٱعس لفاو مۊئٱ کاْ سی آستوݩ مرسین فرٱ گٱنٱ. شٱئر مرسین یٱکؽ د شلٛۊغتریݩ شٱئرؽا تۏرکیٱ د لٛهاز اومۊریٱ ۉ د اؽ آستوؽ بازیافت اومۊری فرٱ ٱنجوم مۊئٱ ۉ یٱکؽ د پوردرآمدتریݩ راساگٱیا ڤلات تۏرکیٱ راساگٱ مرسینٱ. مرسین د لٛهاز اومۊری فرٱ پؽشکرد داشتٱ.

شٱئرسونؽا[آلشتکاری]

جاگٱ ڤلات شناسی مرسین د ڤلات تۏرکیٱ

اؽ آستوݩ دٱتا شٱئرسوݩ دارٱ کاْ د هار اوماینٱ. اؽ آستوݩ نزیک ڤ یاٛ ملٛیوݩ و هٱفسٱد هزار کٱس نفۊس دارٱ کاْ اؽ نفۊس د مؽنجا آستونؽا ڤلات تۏرکیٱ یاٛ نفۊس مؽنجایی ئٱ ۉ د کول روشد نفۊس د ڤلات تۏرکیٱ تٱقریڤٱن هارٱ ۉ تۏرکیٱ د مؽنجا ڤلاتؽا مؽنجا ٱفتاوزنوݩ یاٛ ڤلات کٱم نفۊسٱ .

شٱئرؽا ۉ چیا ڤلات شناسی موهمتر[آلشتکاری]

نفۊس آستوݩ مرسین[آلشتکاری]

د هار نومگٱ شٱئرؽا آستوݩ مرسین ڤا نفۊسشو اومایٱ.

نوم راساگٱ نفۊس
(راساگٱجا شٱئری)
نفۊس
(کول راساگٱ,
د ڤٱرگرتٱ راساگٱیا رۊستایی)
مرسین 842,230 888,803
آنامور 34,227 62,702
آیدین چیک 8,004 11,651
بوزیازی 15,615 26,295
چاملیالا 2,861 9,847
ٱردملی 45,241 125,391
گولنار 8,357 19,141
موت 28,966 63,673
سیلیفکٱ 51,684 113,404
ترسۊس 233,436 308,681

سرچشمٱ[آلشتکاری]