آستوݩ فرای

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فرای
แพร่
آستوݩ
Yom River in Phrae Province.jpg
Official seal of فرای
نشوݩ
جاگٱ آستوݩ اوتارادیت د ڤلات تاؽلٱند
جاگٱ آستوݩ اوتارادیت د ڤلات تاؽلٱند
ڤلات  Thailand
مؽنجاون شٱئر فرای
دۉلٱت
 • فٱرموندار ساک سۊمبونتو
نفۊس(۲۰۱۴)
 • نفۊس کول ۴۵۴٬۰۸۳
 • تٱپسن نفۊس
 • گیرینج تٱپسن نفۊس Ranked 57th
راساگٱ گاتی گات اوستاندارد تاؽلٱند (یۊ تی‌ سی +۷)
رازینٱ ایزۊ ۳۱۶۶ TH-54

فرای نوم یٱکؽ د آستونؽا ڤلات تاؽلٱندئٱ کاْ مؽنجاش شٱئر فرای ئٱ. اؽ آستوݩ یٱکؽ د آستونؽا شومالی ڤلات تاؽلٱندٱ کاْ آستونؽا هومسا اؽ آستوݩ ینونٱن٬ فایاو٬ نان٬ اوتارادیت٬ سوخوتای ۉ لامپانگ. آستوݩ فرای ها د دراٛ گلال یۊم. رشتٱ کۏیا پان نام د هارگٱ تا ٱفتاونشیݩ اؽ آستوݩ مؽگوارٱ ۉ رشتٱ کۏیا فلوئنگ ها د ٱفتاونشیݩ اؽ آستوݩ.

آو هٱڤا[آلشتکاری]

آو هٱڤا آستوݩ فرای گٱرمسؽری ساڤاناییٱ٬ زمسونؽا اؽ آستوݩ گٱرم ۉ هۏشگٱ٬ گیرینج هٱڤا تا مؽنجا ما آڤریل مؽرٱ ڤارۏ جۊرؽ کاْ گٱرمی هٱڤا د مؽنجا رۊز مؽرٱسٱ ڤ 38 گیرنج سانتی گراد. بارونؽا مۊسئمی د ما ماٛی شرۊ مۊٱن تا ما اوکتوبر د اؽ مایا هٱڤا کٱمؽ د مؽن رۊز هۏنک مۊٱ ڤٱلٛی د شۉیا گٱرمتر مۊٱ.


چوٙأ:Weather box

ڤیرگار[آلشتکاری]

ڤیرگارچٱ آستوݩ فرای مؽرٱسٱ ڤ گات پاتشایی هاریپۊنچای ماٛ٬ کاْ اؽ پاتشایی د سال 1443 زایشتی بی زؽر نٱخیز پاتشایی لاناتای٬ سی یٱ کاْ د گات شایی پاتشا تیلۊ کاراج ڤ اؽ راساگٱ ناْ کاْ مؽن رٱ جٱنڳ سی گرتن ڤلات نان بیٱ.

نشونؽا[آلشتکاری]

د پایٱ ٱفسانٱ یا چنی موٱن کاْ د برار کاْ ڤایٱک بینٱ د دۏ تا شٱئر نان ۉ فرای هکۊمٱت مؽکردنٱ٬ اۊساْ د گاتؽ کاْ ڤنو مؽهاستن زمیݩ بٱر بٱکٱن یٱکشو سوار ٱسب بیٱ ۉ اۊساْ د جٱدٱ فرای رٱتلک بیٱ اۊساْ او برار هٱنی د راساگٱ نان د هال ۉ بارؽ کاْ سوار بۊفالو بیٱ مؽرٱتٱ سی سٱر کۏ. اۊساْ سی ینٱ کاْ آستوݩ فرای یاٛ ٱسب ناْ د نشونٱ خوش ڤ کار میرٱ٬ اۊساْ سی ینٱ کاْ آستوݩ نان د نشون خوشو بۊفالو ناْ ڤ کار ماٛیرٱن. اۊساْ د سال 1940 زایشتی دۉلٱت گوت کاْ سی رٱنڳینی ڤارد یاٛ ٱسب یاٛ اٛمارٱت ڤیرگارمٱن هٱم بیا د کارگرایی اؽ کار یاٛ اٛمارٱت اْستۊپا ڤا نوم فرا تات چۊ های دما سٱر ٱسب کاْ اْزاف بی اؽ اْستۊپا ها د نۏ کیلٛۊمتری هارگٱ ٱفتاونشیݩ شٱئر فرای.

بٱرکنوݩ دیڤونکاری[آلشتکاری]

نٱشخٱ آمفۊاْ فرای

آستوݩ فرای 8 تا بٱرجا یا آمفۊاْ دارٱ کاْ اؽ بٱرجایا 78 تا زؽربٱرجا دارٱن ۉ ری یٱک ڤنو 645 دهات دارٱن

  1. مۊاْ آنگ فرای
  2. رونگ کڤانگ
  3. لونگ
  4. سۊنگ مئن
  5. دئن چای
  1. سونگ
  2. ڤانگ چین
  3. نۊنگ موانگ خای

ڤلاتگٱردی[آلشتکاری]

بٱرجا ڤات لوانگ چٱن تا خسۊسیٱت نازار دارٱ کاْ ینونٱن: ڤیرام ۉ چیانگ سائن کاْ دۏ تا چی مٱسٱبی بینٱ ۉ د ڤلات میانمار خٱرینشونٱ. یاٛ جاگٱ دینی د اؽ بٱرجا یاٛ مۊزٱ کاْ چیا ٱتیغٱ ناْ د خوش دارٱ چیاؽ کاْ چٱن گلٛ د ڤنو چٱن تا موجٱستمٱ پومسٱد سالٱ د بۊدا ۉ چٱن تا چی هٱنیٱن. ڤات فرا نۊن ها د ٱفتاونشیݩ ڤات لوانگ ها د نزیک ڤ دیفاریا دمادار شٱئر اۊساْ د دماتر چٱن تا موجٱستمٱ د بۊدا ایچاْ نهاجۊری بیٱ ۉ اؽ زؽربٱرجا د دیجا دماترشنوسی فرٱ قڤینٱ. ڤات فرا بات مینگ مۊاْ آنگ د سال 1955 زایشتی رٱڤٱندیاری بیٱ ۉ نومش د دۏ تا پرٱستش جا دمادار گرتٱ بیٱ ۉ اۊ یٱکؽ کاْ دمادارترٱ یاٛ نۏشتٱ فرٱ نازار ها دش.

سرچشمٱ[آلشتکاری]

چوٙأ:بٱشخ بٱنی سؽوسی ڤلات تاؽلٱند