آستوٙن گوٙموٙش خانە

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Gümüşhane Turkey Provinces locator.gif

گوموش خانه نوم یه گل د آستونیا ولات ترکیه ئه که مینجاونش شهر گوموش خانه ئه.

سرچشمه[ڤیرایشت]

چوٙأ:آستوٙنا ڤولات تورکیە