آستوٙن ڤان

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
آستون وان
آستون
Van Turkey Provinces locator.gif
Van districts.png
ولات  TUR
راساگه آناتولی افتوزنون
مینجاون وان
 • تٱپسن نوفۊس
راساگٱ گاتی EET (یۊ تی‌ سی ۲+)
 • تۉسوݩ (DST) EEST (یۊ تی‌ سی ۳+)

وان نوم یه گل د آستونیا ولات ترکیه ئه که مینجاونش شهر وان ه. دریاچه وان ها د آستون و نفوس ای آستون بیشتر کرده تا ترک. جاگپی ای آستون 19069 کلومتر چارگوشه و یه ملیون و سی شش هزار کس د سال 2010 د ای آستون بیینه. آستونا هومسا ای آستون بتلیس که ها د افتوزنون ای آستون، سرت د هارگه افتونشین، شرناق و حکاری د هارگه و آستون آغری ها د شمال ای آستون.

بهرکنون دیوونکاری[آلشتکاری]

آستون وان 12 گل بهرجا یا محدوده داره که ونونن:


ویرگار[آلشتکاری]

ای راساگه د راستی قلب و دل ولات ارمنستان دماتری بیه که ونو د دماتری د ویرگار تا سده نوزدئم زایشتی ایسجا ای راساگه و آستون بینه. الوت تا سده نوزدئم زایشتی که امپراتوری عثمانی ای راساگه نه گرت ولات نشینیا ای آستون ارمنی بینه. د سده هفتم دما زایشت وان مینجاون شایی اورارتو بیه و اوسه ایچه مینجاون اصلی نفوس ارمنی نشین د او ولات بیه. د مینجا سده 6 دما زایشت ایچه زیر نخیز شایا ایرانی بیه الوت ای راساگه سی خوش یه گل شایی نیمه خودصلادار بیه که نوم دیارتری شا ای حکومتیا تیگران دوئم بیه وه شهر تیگرانکرت نه د سده اول دما زایشت دروس کرده.د سده 17 زایشتی که جئن ملازگرد که خوش یه گل راساگه ئه که ها د لا دریاچه وان ایچه پیش اوما و د کارگرایی ای جئن عثمانیا د امپراطوری سلجوقی شکست حردن ایچه بی وه زیر نخیز امپراطوری سلجوقی د چن سده نهاتر د ای راساگه یه گل جئن مینجا شا اسمائیل صفوی و سلطان سلیم عثمانی درگرت که وه نوم جئن چالدران نوم دیاره د ای جئن شا اسمائیل صفوی شکست گنی حرد. د سده نوزده زایشتی ای راساگه مینجا ولاتیا ایران، امپراطوری عثمانی و امپراطوری روسیه دس وه دس بی.

عسگدونی[آلشتکاری]


ولاتگردی[آلشتکاری]

سی یه که ای آستون ها د یه گل راساگه فره ناهمار ویرگارمن و قومیتیا فره یی که د ای راساگه بیینه یه باعث بیه که ای راساگه فره ویرگارمن با و سی ولاتگردیا فره ور تیه گر بیه. کله سیایا و تلیا دمادار د ای آستون فره زیادن و د ویر و باورمنی دماتر شناسی ایچه سی دماترشناسیا فره دل رئته یی داره. ای آستون سی یه که یه گل د میجاونیا ولات پاتشایی دمادار ارمنستان بیه فره کله سیا داره و د گات ایسنی ونو یه گل د چیا دمادارن که ولاتگردیا فره میان سی سیل کردن دشو و ای آستون سی ای چیا درآمده فره یی درمیاره و فره پیشکرد داشته. ای آستون قلایا زیادی د خوش داره که بیشترشو و تقریون موئه بوئی که همشو مال گات شائی ارمنستانن.

سرچشمه[آلشتکاری]

چوٙأ:آستوٙنا ڤولات تورکیە