آستوٙن نوڤوسیبیرئسک

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

نوڤوسیبیرئسک یئ گئل د آستوٙنیا ڤولات روٙسیە أ کئ ھا د مینجا ئی ڤولات و مینجأڤان ئی آستوٙن شأر نوڤوسیبیرئسکە.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]

چوٙأ:جأڤە گأشتئن