آستوٙن نوڤوسیبیرئسک

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

نوڤوسیبیرئسک یئ گئل د آستوٙنیا ڤولات روٙسیە أ کئ ھا د مینجا ئی ڤولات و مینجأڤان ئی آستوٙن شأر نوڤوسیبیرئسکە.

سأرچئشمە[آلشتکاری]

چوٙأ:بأرکونوٙن سیاسی روٙسیە