آستوٙن قوٙجائیلی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Kocaeli Turkey Provinces locator.jpg

قوجا ایلی نوم یه گل د آستونیا ولات ترکیه ئه که مینجاونش شهر ازمیت ه.

سرچشمه[ڤیرایشت]