آستوٙن غازی عأنتأب

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Gaziantep Turkey Provinces locator.jpg

غازی عینتاب نوم یه گل د آستونیا ولات ترکیه ئه که مینجاونش شهر غازی عینتاب ه.

سرچشمه[ڤیرایشت]