آستوٙن سیستان و بألوٙچئستان

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
IranSistanBaluchistan-SVG.svg

آستون سیستون و بألوٙچئسو یأکئ د 31 گئله آستوٙنیا ڤئلات ئیرونه . ئی آستوٙن ھا ھارگە أفتوزئنون ڤئلات ئیرون و مینجاڤأنئش شأر زاھئدونه .


سأرچئشمە[ڤیرایشت]

چوٙأ:آستوٙنیا ڤولات ئیران