آستوٙن ریزە

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Rize Turkey Provinces locator.jpg

ریزه نوم یه گل د آستونیا ولات ترکیه ئه که مینجاونش ریزه یه.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]

چوٙأ:آستوٙنا ڤولات تورکیە