آستوٙن دوٙزجە

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Düzce Turkey Provinces locator.jpg

دوزجه نوم یه گل د آستونیا ولات ترکیه ئه که مینجاونش شهر دوزجه ئه .

سأرچئشمە[ڤیرایئشت]