آستوٙن حأکاری

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Hakkari Turkey Provinces locator.jpg

حکاری نوم یه گل د آستونیا ولات ترکیه ئه که مینجاونش شهر حکاری یه .

سرچشمه[ڤیرایشت]

چوٙأ:آستوٙنا ڤولات تورکیە