آستوٙن بینگوٙل

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Bingöl Turkey Provinces locator.jpg

بینگول نوم یه گل د آستونیا ولات ترکیه ئه که مینجاونش شهر بینگول ه.

سرچشمه[ڤیرایشت]

چوٙأ:آستوٙنا ڤولات تورکیە