آستوٙن بوٙرسا

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Bursa Turkey Provinces locator.jpg

بورسا نوم یه گل د آستونیا ولات ترکیه ئه که مینجاونش شهر بورسا ئه.

سرچشمه[ڤیرایشت]

چوٙأ:آستوٙنا ڤولات تورکیە