آستوٙن أردأھان

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Ardahan Turkey Provinces locator.jpg

اردهان نوم یه گل د آستونیا ولات ترکیه ئه که مینجاونش شهر اردهان ه .

سرچشمه[ڤیرایئشت]