آریزونا

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ڤولاتچە آریزونا
بئیرأق آریزونا State seal of آریزونا
بئیرأق ناٛشۊ
نوم هٱنی: ڤولاتچە گئرأند کأنیوٙن ;
ڤولاتچە مئرس
شوئار: Ditat Deus (God Enriches)
Map of the United States with آریزونا highlighted
زونا جاڤٱنٱ ئینگیلیسی
زونا قسٱ کردنی

چی 2010

نوم ڤلٛاتمٱنی آریزونان
پاتٱخت
(and largest city)
فوٙنیکس
کٱلۊن شٱر Phoenix metropolitan area
جاگٱپی گیرینجشأشوم
جاگٱپی کول 113,990[۱] sq mi
(295,234 km2)
پٱنا 310 miles (500 km)
درزا 400 miles (645 km)
درسٱد اٛۉ 0.35
پٱنا ڤلٛاتشناسی 31°  20′ N to 37° N
درازا ڤلٛاتشناسی 109°  03′ W to 114°  49′ W
نوفۊس گیرنج نوفۊس15th
نوفۊس کول 6,731,484 (2014 est)
 • تٱپساٛیی نوفۊس 57/sq mi  (22/km2)
گیرینج تأپئستئ یی نوفوٙس33rd
بئلأنگی
بأرزتئری جا Humphreys Peak
12,637 ft (3852 m)
میوٙنە 4,100 ft  (1250 m)
پأستئری جا Colorado River
72 ft (22 m)
دئما ڤولاتچە بییئن ڤولاتجا آریزونا
ھومدئل بییئن ڤا یأکاگئری February 14, 1912 (48th)
فأرموٙندار Doug Ducey (R)
Secretary of State Michele Reagan (R)
قوڤە موقأنأنە Arizona Legislature
 • مأجلئس عالی Senate
 • مأجلئس ھاری House of Representatives
سئناتوریا جان مأکئین (R)
جئف فئلئیک (کوٙمأرە ڤولاتحا)
مجلس نٱمایٱنٱیا آمریکا 5 Republicans and 4 Democrats (list)
راساگٱ گاتیs  
 • most of state Mountain: UTC -7 (no DST)
 • Navajo Nation Mountain: UTC -7/-6
رازینە ئیزو 3166 US-AZ
کوچک بیٱ نوم AZ, Ariz.
دیارگٱ www.az.gov


آریزونا چوٙأ:ڤئ ئینگیلیسی یئ گئل د ڤولاتچە یا ئمریکاە کئ ھا د راساگە راساگە ھارگە أفتونئشین ئمریکا. ئی ڤولاتچه یئ گئل د ڤولاتچه یا راساگە ھارگە أفتونئشین ئمریکا و راساگە کوساری ئمریکاە. آریزونا شأشومی ڤولاتچە گأپ و شومزأئومی ڤولاتچە پورنوفوٙس ئمریکاە. شأر فوٙنیکس مینجاڤأن و پورنوفوٙستاری و شأر ڤولاتچە آریزوناە. آریزونا چئل و ھأشتومی ڤولاتچە و آخئری بأرجا د سأرزئمین أصلی ئمریکا ە کئ د ھا د ڤولاتچە یا یأکاگئرئتە ئمریکا. ئو ھأڤا هوشگ نیمە ھارگە آریزونا سی ئمریکاییا ڤا توسوٙنیا گأرم و زئمسوٙنیا مولایئم نوم دیار بییە. لأت شومالی آریزونا کئی یئ گئل بأرجایا ھوماری بئلأنگ و گأپ و گاپ کولورادوە، پورە د لئریا دار کاج، صأمومبأر و دوگلاس فئرە. ڤولاتچە آریزونا ڤا ڤولاتچە یا نیومئکزیکو، یوٙتا، نئڤادا، کالیفورنیا ە. ئی ڤولاتچە ھأمچئنی ۶۲۶ کئلومئتر مأرز مین زایارە یی ڤا دۊ گئل د ڤولاتچە یا ڤولات مئگزیک یأنی باخا کالیفورنیا و سونورا دارە. ئى ڤولاتچە چأن گئل پارک زایارە یی فئرە نوم دیار د دونیا دارە. چأن گئل د مال نئشینیا سور پوٙس چی نأڤاجوٙیا د ئی ڤولاتچە زئمینیا فئرە یی دارئن کئ زئمینیاشوٙ مال دولأت ئمریکاە.

نوم[آلشدکاری]

باڤأر خألکمأنی یأنە کئ ریشە نوم آریزونا د کألیمە دئمادار ئسپانیایی آریزوناک میا و "آریزوناک" یئ گئل گوتە دیار د کألیمە آلی سوناکە (یئ گئل کألیمە کئ د زوٙن ئودھامی) ھومبأراڤأرە ڤا کألیمە "باھار کوچئک" کئ د دئماتئر یئ گئل د راساگە د نئزیکی یئ گئل مأدأن نورە کئ نئزیک ڤولات مئگزیک بییە می گوتئنە. پارئ یی د نئھاجوٙریا موٙأن کئ: "آریزونا ریشە د گوتە کار ئسپانیایی árida zona کئ د لۊری بوٙە "راساگە هوٙشگ" دارە.

ڤولات شئناسی[آلشدکاری]

آریزونا ھا د ھارگە أفتونئشین ڤولات ئمریکا و شأشومی ڤولاتچە گأپ ئمریکاە. پومزە دأرصأد د جاگأپی ۲۹۵۰۰۰ کئلومئتر چارسیک ئی ڤولاتچە مئلک شأخصیە. آریزونا سی یە کئ تی دیارکونوٙنیا بیاڤوٙنی نازار و گیایا ھۊشگی زئشت چی کاکتوٙس دارە فئرە نوم دیار بییە. ئو ھأڤا آریزونا أم خوش فئرە ڤأرتیە گئرە. توسوٙنیا ئی ڤولاتچە گأرم و زئمئسوٙنیا ڤئ أم نازارە. چی ڤولاتچە یا ھارگە أفتوزأنوٙن ئمریکا آریزونا أم ڤا یە کئ ئو ڤأڤا بیاڤوٙنی دارە د دیجا ڤولات شئناسی سی خوش فئرە نازارە. کۊیا و کألوٙن ھوماری هان د بیشتئر د نئصم ئی ڤولاتچە. ڤا یە کئ آریزونا یئ گئل د ڤولاتچە یا ھۊشگە ڤألی ۲۷ دأرصأد ئی ڤولاتچە لئر دارە کس ڤا جاگأپی ڤولاتیایی چی آلمان و فأرانسە ھومبأراڤأرە. ئو ھأڤا ڤولاتچە آریزونا سی یە کئ د ھومسایی ڤولاتچە آریزونا سی یە کئ ئی ڤولاتچە ھا د ھومسایی بیاڤوٙ موٙھاڤی فئرە ھۊشگ و گأرمە. د شومال ئی ڤولاتچە مال نئشینیا سور پوٙس فئرە یی زئشت می کأن، یئ گئل د ڤئنوٙ مال نئشینیا ئیل نأڤأجو ە کئ هان د ھومسایی گئرأند کأنیوٙن.


أسگدوٙنی[آلشدکاری]

سأرچئشمە[آلشدکاری]

چوٙأ:بأرکونوٙن سیاسی ڤولاتچە یا ئمریکا