آرکانزاس

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ڤولاتچٱ آرکانزاس
بئیرأق آرکانزاس State seal of آرکانزاس
بیرٱق نشۊ
نوم هٱنی: ڤولات سریشدار (ایسنی)
شوئار: Regnat populus (لاتین: خٱلک قانۊندار)
سورۊ ڤولاتچٱیی: "آرکانزاس"، "آرکانزاس(تو هایی د سریشتم)", "هاٛ آرکانزاس" و "رٱگۊڤار آرکانزاس"
Map of the United States with آرکانزاس highlighted
زۊنا جاڤٱنٱ اینگیلیسی
نوم ڤولاتمٱنی آرکانسان
آرکانساڤیر
[۱]
پاتخت لیتل راک
گٱپتری شٱر پاتأخت
کٱلۊن شٱر Little Rock Metropolitan Area
جاگٱپی گیرینج29 ئوم
جاگٱپی کول 53,179 sq mi
(137,733 km2)
پٱنا 239 miles (385 km)
درزا 261 miles (420 km)
درسٱد اٛۉ 2.09
پأنا ڤولات شئناسی 33° 00′ N to 36° 30′ N
دئرازا ڤولات شئناسی 89° 39′ W to 94° 37′ W
نوفوٙس گیرنج نوفوٙس32nd
نوفوٙس کول 2,966,369 (2014 est)
 • تأپئستئ یی نوفوٙس 56.4/sq mi  (21.8/km2)
گیرینج تأپئستئ یی نوفوٙس34th
 • میوٙنە دأرآمأد ھأر حوٙنئڤار $40,531 (48 اوم)
بئلأنگی
بأرزتئری جا کۊیا مٱگزین
2,753 ft (839 m)
میوٙنە 650 ft  (200 m)
پأستئری جا گئلال آئوچیتا
55 ft (17 m)
دئما ڤولاتچە بییئن Arkansas Territory
ھومدئل بییئن ڤا یأکاگئری جۊٱن 15, 1836 (25th)
فأرموٙندار آسا هاتچینسون (ڤیراکۊمٱرٱ)
جانئشین فأرموٙندار تیم گیریفن (ڤیراکۊمٱرٱ)
قوڤە موقأنأنە General Assembly
 • مأجلئس عالی مجلس سنا
 • مأجلئس ھاری مجلس نٱمایٱنٱیا آرکانزاس
سئناتوریا جان بۊزمٱن (R)
تام کاتن (ڤیراکۊمٱرٱ)
مأجلئس نأمایأنە یا ئمریکا 4 ڤیراکوٙمأرە (list)
راساگە گاتی Central: UTC −6/−5
رازینە ئیزو 3166 US-AR
کوچئک بییە نوم AR, Ark.
دیارگە www.arkansas.gov

آرکنسا (گوٙش بئئیتi/ˈɑrkənsɔː/ AR-kən-saw) آرکنسو،یا آرکانزاساینگیلیسی: Arkansas state)، یاٛ گئل د ڤولاتچٱیا آمریکا آ کاٛ ها د هارگٱ ڤولات ڤولاتچٱیا یٱکاگرتٱ آمریکا، "آرکانزاس" یاٛ گئل کٱلمیٱ آلگانکۊیٱ کاٛ زۊن مال نشینیا سورپۊست "کۊڤپاڤ" گرتٱ بیٱ. ای ڤولاتچٱ د دیجا ڤولات شناسی فئرٱ جۊر ڤا جۊرٱ. جۊری کاٛ هٱم د ای ڤولاتچٱ کۊ هی و هٱم هوماری. ڤولاتچە آرکانزاس د دیجا جاگأپی و گأپی ڤولاتچە بیس و نۊئوم ئمریکاە. و د دیجا پأپئسئ یی نوفوٙس ئی ڤولاتچە د ڤولات ئمریکا سی یو دویومی ڤولاتچە ڤولاتچە یا یأکاگئرئتە ئمریکاە. پاتأخت ئی ڤولاتچە شأر لیتئل راکە.

ڤیرگارچٱ نوم[ڤیرایشت]

نوم ڤولاتچە آرکانزاس د نوم یئ گئل د مال نئشینیا سور پوس ڤئ نوم کأنسا گئرئتە بییە. کألیمە آرکانزاس یئ گئل کألیمە فأرانسئ ییە کئ د کألیمە آکاکازە گئرئتە بییە ئی کألیمە خوش د زوٙن کوڤاپاڤ میا کئ ھومبأراڤأرە ڤا ڤولات خألک دأس ھار گئلال. د زوٙن ئینگیلیسی ڤئ ئی کألیمە موٙأن آرکئنسا ڤألی فأرانسئ یی ئی کألیمە بوٙە ڤئ آرکانزاس. د گات رأڤأندیاری ئی ڤولاتچە و دئماتئر د ئی گات ڤئ ئی ڤولاتچە می گوتئنە آرکانساڤ و د گوتە دیارکون رأڤأندیاری ئی ڤولاتچە د سال 1819 ئی کألیمە چأن گئل ئوٙماە.

ڤولات شناسی[ڤیرایشت]

سرچشمٱ[ڤیرایشت]

  1. Blevins 2009, p. 2.