آرکانزاس

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
ڤولاتچە آرکانزاس
بئیرأق آرکانزاس State seal of آرکانزاس
بئیرأق نئشوٙ
نوم موستأعار: ڤولات سئرئشتدار (ئیسئنی)
شوعار: Regnat populus (لاتین: خألک قانوٙندار)
سوروٙ ڤولاتچە یی: "آرکانزاس", "آرکانزاس(تو ھایی د سئرئشتئم)", "ھئ آرکانزاس" و "رأگوڤار آرکانزاس"
Map of the United States with آرکانزاس highlighted
زوٙنا جاڤأنە ئینگیلیسی
نوم خألکمأنی آرکانسان
آرکانساڤیئر
[۱]
مینجاڤأن لیتئل راک
گأپتئری شأر پاتأخت
کألوٙن شأر Little Rock Metropolitan Area
جاگأپی گیرینج29 ئوم
جاگأپی کول 53,179 sq mi
(137,733 km2)
پأنا 239 miles (385 km)
دئرازا 261 miles (420 km)
دأرصأد ئو 2.09
پأنا ڤولات شئناسی 33° 00′ N to 36° 30′ N
دئرازا ڤولات شئناسی 89° 39′ W to 94° 37′ W
نوفوٙس گیرنج نوفوٙس32nd
نوفوٙس کول 2,966,369 (2014 est)
 • تأپئستئ یی نوفوٙس 56.4/sq mi  (21.8/km2)
گیرینج تأپئستئ یی نوفوٙس34th
 • میوٙنە دأرآمأد ھأر حوٙنئڤار $40,531 (48 ئوم)
بئلأنگی
بأرزتئری جا کۊیا مأگئزین
2,753 ft (839 m)
میوٙنە 650 ft  (200 m)
پأستئری جا گئلال آئوچیتا
55 ft (17 m)
دئما ڤولاتچە بییئن Arkansas Territory
ھومدئل بییئن ڤا یأکاگئری جوٙأن 15, 1836 (25th)
فأرموٙندار آسا ھاتچینسون (ڤیراکوٙمأرە)
جانئشین فأرموٙندار تیم گیریفئن (ڤیراکوٙمأرە)
قوڤە موقأنأنە General Assembly
 • مأجلئس عالی مأجلئس سئنا
 • مأجلئس ھاری مأجلئس نأمایأنە یا آرکانزاس
سئناتوریا جان بوٙزمأن (R)
تام کاتئن (ڤیراکوٙمأرە)
مأجلئس نأمایأنە یا ئمریکا 4 ڤیراکوٙمأرە (list)
راساگە گاتی Central: UTC −6/−5
رازینە ئیزو 3166 US-AR
کوچئک بییە نوم AR, Ark.
دیارگە www.arkansas.gov

آرکئنسا (گوٙش بئئیتi/ˈɑrkənsɔː/ AR-kən-saw) آرکئنسو،یا آرکانزاساینگیلیسی: Arkansas state)، یئ گئل د ڤولاتچە یا ئمریکاە کئ ھا د ھارگە ڤولات ڤولاتچە یا یأکاگئرئتە ئمریکا، "آرکانزاس" یئ گئل کألیمە آلگانکوٙییە کئ زوٙن مال نئشینیا سورپوٙست "کوٙڤپاڤ" گئرئتە بییە. ئی ڤولاتچە د دیجا ڤولات شئناسی فئرە جوٙر ڤا جوٙرە. جوٙری کئ ھأم د ئی ڤولاتچە کۊ ھی و ھأم ھوماری. ڤولاتچە آرکانزاس د دیجا جاگأپی و گأپی ڤولاتچە بیس و نۊئوم ئمریکاە. و د دیجا پأپئسئ یی نوفوٙس ئی ڤولاتچە د ڤولات ئمریکا سی یو دویومی ڤولاتچە ڤولاتچە یا یأکاگئرئتە ئمریکاە. پاتأخت ئی ڤولاتچە شأر لیتئل راکە.

ڤیرگارچە نوم[ڤیرایشت]

نوم ڤولاتچە آرکانزاس د نوم یئ گئل د مال نئشینیا سور پوس ڤئ نوم کأنسا گئرئتە بییە. کألیمە آرکانزاس یئ گئل کألیمە فأرانسئ ییە کئ د کألیمە آکاکازە گئرئتە بییە ئی کألیمە خوش د زوٙن کوڤاپاڤ میا کئ ھومبأراڤأرە ڤا ڤولات خألک دأس ھار گئلال. د زوٙن ئینگیلیسی ڤئ ئی کألیمە موٙأن آرکئنسا ڤألی فأرانسئ یی ئی کألیمە بوٙە ڤئ آرکانزاس. د گات رأڤأندیاری ئی ڤولاتچە و دئماتئر د ئی گات ڤئ ئی ڤولاتچە می گوتئنە آرکانساڤ و د گوتە دیارکون رأڤأندیاری ئی ڤولاتچە د سال 1819 ئی کألیمە چأن گئل ئوٙماە.

ڤولات شئناسی[ڤیرایشت]

سأرچئشمە[ڤیرایشت]

  1. Blevins 2009, p. 2.