آئودی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
آئودی
جوٙر شئرکأت ماشی سازی
نئشوٙ ئوٙموٙری ئف دأبئلیوٙ بیNSU
کئسم ماشی سازی
دئماتأریا ئوتو یوٙنیوٙن
رأڤأندیاری بییە ڤیرگارمأن
زویکاڤ، آلمان
1910
راساگە مودئرن
نئکارزئولم، آلمان
1969
رأڤأندیاریا آگوست ھورش
نئڤیسگە مینجایی ئینگولشتات, آلمان
شومارە جاگە یا 11 گئل کارخوٙنە د نۊ گئل ڤولات
راساگە کونئشتیاری سأر تا سأر دونیا
آئمیا کئلیتی
چیا ماشنیا لوٙکس
دأردئ توٙلیتی Increase 1,741,100 units (2014)
دأرآمد Increase €48.771 بیلیوٙن (2012) [۱]
سوٙد ناخالئص Increase €5.380 بیلیوٙن (2012)
سوٙد Increase €4.353 بیلیوٙن (2012)
کول دارایی Increase €16.832 بیلیوٙن (2009)
کوٙمولە بأرکونوٙنیا Increase €3.451 بیلیوٙن (2009)
مالئک جأرغە ڤولسکڤاگئن (99.55%)[۲]
کارمأنیا 68,804 (2012)
زیرکومئلوٙسیا
شئرکأتیا زیرنأخیز
دیارگە www.audi.com/index.html
سأرچئشمە یا / پانئڤئشتیا
Audi History: Chronicle

آئودی، چوٙأ:ۋ زۊن هٱنی یئ گئل شئرکأت ماشی سازی آلمانی یە کئ ماشینیا لوٙکس نە راس میکە، نئڤیسگە مینجاڤأن ئی شئرکات ھا د شأر ئینگولشتات، ڤولاتچە بایئرن، آلمان . شئرکأت آئودی د ڤیرگار ۱۶ جوٙئیە ۱۹۰۹ زایئشتی ڤئ دأس آگوست ھورش و د شأر زویکاڤ، آلمان رأڤأندیاری بییە. ئی شئرکأت د سال ۱۹۶۴ زایئشتی یئ گئل د زیرلئشکیا جأرغە ڤولسکڤاگئن بییە. آئودی ڤاگأرد شئرکأتیا ماشی راس کونی مئرسئدئس بئنز و بی ئم ڤ سئ گئل ماشی راس کونیا نوم دیار ڤولات آلمان و دونیان.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]

  1. AUDI AG 2012, p. 188.
  2. AUDI AG 2012, p. 135.